Vibeke Koushede er udnævnt til professor MSO ved Statens Institut for Folkesundhed

13.06.2019

Seniorforsker og ph.d. Vibeke Koushede, der forsker i mental sundhed, er netop udpeget til professor MSO. 

Vibeke Koushede skal blandt andet arbejde på at bygge bro mellem forskning, policy og praksis samt fremme viden i befolkningen om, hvordan man kan styrke egen og andres mentale sundhed. Endvidere skal hun forske i beskyttende faktorer for mental sundhed samt udvikle og validere mål for at kunne måle positive aspekter af mental sundhed.

Vibeke Koushede er oprindeligt uddannet jordemoder og blev i 2011 ansat ved Statens Institut for folkesundhed. I 2014 tog hun initiativ til ABC for mental sundhed – en mental sundhedsfremmeindsats målrettet hele befolkningen.

Professor MSO er en relativ ny titel i den akademiske verden. Den indebærer en tidsbegrænset ansættelse, hvor man varetager særlige opgaver samt opgaver, som er knyttet til professorstillinger.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies