Skip to main content

Data

Projektet er godkendt under SDUs paraplyanmeldelse, journalnummer; 2015-57-0008, acadre nummer 16/1055) og omhandlende børn i alderen 0-10 måneder, børn ved indskolingen og udskoling.

Data ejes af de deltagende kommuner og regioner.

Databasen indeholder standardiserede oplysninger om:

 • Graviditet og fødsel
 • Barnets vækst
 • Barnets almene sundhedstilstand
 • Barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling
 • Barnets ernæring og spisning, herunder amning
 • Barnets trivsel
 • Sygdomme og handicap hos barn, forældre og søskende
 • Samspil mellem barn og forældre, barn og kammerater
 • Forældrenes uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, etnicitet, rygning og brug af rusmidler
 • Oplysninger om hjemmet, familiens netværk og forældrenes psykiske tilstand
 • Brug af sundhedstjenestes ydelser, vaccinationstilbud og indlæggelser
 • Skolebarnets sundhed og risikoadfærd.

Data vedrørende det enkelte barn/familie registreres i den kvalitetsudviklet sundhedsplejerskejournal og overføres efterfølgende til Databasen Børns Sundhed. Dette sikre en ensartet praksis samt en systematisk og sammenlignelig dokumentation af sundhedsplejerskernes ydelser.

Databasen kan modtage data fra de to mest anvendte journalsystemer, TMSund og NOVAX. De deltagende kommuner leverer data efter en bestemt systematik.

Sidst opdateret: 13.08.2018