Skip to main content
DA / EN

Publikationer og links

Videnskabelige artikler og rapporter

_________________________________________________________________________________

Videnskabelig artikel (2012)
Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet
Eva Ladekjær Larsen, Pernille Tanggaard Andersen, Casten Kronborg Bak
Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund , Nr. 16, s. 83-103. 

Engelsk udgave
Tales of a life as unemployed and socially excluded. Felis: Multilevel evidence-based local interventions for health promotion.
Eva Ladekjær Larsen, Pernille Tanggaard Andersen. 
Dansk, Århus, Denmark.


Net-publikation (2012)
Felis projektet - om styrkelse af sundhed, trivsel og fællesskaber i udsatte nærmiljøer
Carsten Kronborg Bak


Videnskabelig artikel (2012)
Anvendelse af flerstrengede interventionsprogrammer i sundhedsfremme projekter
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen.
Ugeskrift for Laeger, 10.12.2012.


Videnskabelig artikel (2012)
Definitioner og målinger af social eksklusion: En kritisk begrebsmæssig og metodologisk gennemgang
Carsten Kronborg Bak 
Dansk Sociologi, Vol. 2012, Nr. 3.


Videnskabelig artikel (2012)
The association between socio-demographic characteristics and perceived stress of residents in a deprived neighbourhood
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen, Inga Bacher, Delia Bancila 
European Journal of Public Health, Vol. 22, Nr. 6, s. 787-792.


Videnskabelig artikel (2012)
Ethnic differences in stress among residents in a deprived neighbourhood in Denmark
Delia Bancila, Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen 
International Journal of Mental Health Promotion, Vol. 14, Nr. 2, s. 61-70.


Videnskabelig artikel (2012)
Lokale sundhedsprofiler - et godt redskab til at forebygge social ulighed i sundhed
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen
Social Politik, Nr. 6, 12.


Kapitel i Sociologi og rehabilitering (2012)
Lokalsamfund og sociale netværk, s. 93-105
Pernille Tangaard Andersen, Line Folsgaard Petersen.
Munksgård, København


Rapport (2011)
Systematisk sundhedsfremme i udsatte lokalområder - Brobygning mellem forskning og praksis (pdf.)
Carsten K. Bak, Julie W. Dreier, Pernille T. Andersen
Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet


Rapport (2011)
Anvendelse af lokale sundhedsprofiler i udsatte områder - Systematisk sundhedsfremme (pdf.)
Carsten K. Bak, Julie W. Dreier, Pernille T. Andersen
Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet


Videnskabelig artikel (2011)
Self-rated health, ethnicity and social position in a deprived neighbourhood in Denmark
Pernille T. Andersen, Carsten K. Bak, Susanne Vangsgaard, Unni Dokkedal, Pia V. Larsen
International Journal for Equity in Health, Vol 10 Issue 1, pp.


Videnskabelig artikel (2010) - Kun tilgængelig gennem tidsskriftet
For the sake of health! Reflections on the contemporary use of social capital and empowerment in Danish health promotion policies
Pernille Tanggaard Andersen, Signe Kjær Jørgensen, Eva Ladekjær Larsen
Social Theory & Health, Vol 9 Issue 1, pp. 87-107


Kapitel i Sundheds Sociologi - En grundbog (2010)
Empowerment som frigørelse?, s. 213-230
Pernille Tanggaard Andersen,
Hans Reitzels Forlag, København


Arbejdspapirer

_______________________________________________________________________

Evaluering (2010)
Evaluering af Skolemadsordning på Alléskolen, Koskærparken (pdf.)


Specialer og bachelorprojekter

_______________________________________________________________________

Speciale (2010)
Determinants of self-percieved health in two socially deprived neighborhoods in Denmark: Consequences for community interventions (pdf.)

Speciale (2009)
Sundhed og social kapital i Korskærparken (pdf.)

Bachelorprojekt (2010)
Etniske minoriteter sundhed - oplevet stress, selvvurderet helbred og sundhedsvaner (pdf.)

Bachelorprojekt (2009)
FELIS - Delundersøgelse om Skolemadsordning på Alléskolen (pdf.)


Præsentationer

_______________________________________________________________________

Empowerment og sundhed (pptx.)
Ulighed i sundhed (pptx.)
Evaluering af svømmetilbud (pptx.)
Evalueringsdesign og empowerment (pdf.)
Programteori (pdf.)

Diverse

_______________________________________________________________________

Helhedsplan for Korskærparken (pdf.)
Helhedsplan for Sønderparken (pdf.)

Links

_______________________________________________________________________

Korskærparkens egen hjemmeside
http://korskaerparken.dk/

Projekt Interloc's hjemmeside
http://www.interloc.aau.dk/index.php?id=1

Sidst opdateret: 20.07.2022