Skip to main content
DA / EN

NIVA kursus om maritim arbejdsmedicin

CMSS - medarrangør af NIVA kursus

NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet) afholdt den 12. - 15. Maj 2014 kurset 'Maritime Occupational Medicine Exposures and Health Effects at Sea'.

Kurset, der foregik i Helsingør, er et af en række NIVA-kurser om maritime temaer, der gennem de senere år er afholdt i de nordiske lande. Kurserne henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med søfarendes og fiskeres sundhed. Dette kursus, som er det første, der er afholdt i Danmark, blev arrangeret af en skandinavisk arbejdsgruppe under ledelse af Jørgen Riis Jepsen fra CMSS.

Kurset gav et overblik over aktuelle spørgsmål vedrørende maritime fysiske, kemiske og biologiske risikoeksponeringer og de deraf følgende sundhedsmæssige konsekvenser med særlig vægt på nyere og igangværende forskning på området og kortlægning af forskningsbehov.

Søfarendes og fiskernes sundhed påvirkes af en lang række eksponeringer i det maritime miljø. Mange af disse er kendt fra landbaserede erhverv, men eksponeringer til søs forekommer ofte i kombinationer og adskiller sig desuden ved deres niveau og varighed.

Gennem kurset fik 43 deltagende professionelle, der beskæftiger sig med maritim sundheds, fx forskere, søfartslæger, rådgivere fra myndigheder, virksomheder og bedriftssundhedstjenester et øget kendskab til arbejdsrelaterede sygdomme blandt personer, der arbejder til søs.

Redaktionen afsluttet: 12.06.2014