Uddannelsesudvalg for Konstruktionsteknik

Medlemmer i udvalget:

  • Lektor Sine Leergaard Wiggers, formand
  • Specialkonsulent Helle Gad, koordinator og referent
  • Lektor Anders Brandt
  • Lektor Ivar Lund
  • Lektor Henrik Brøner Jørgensen

Studerende i valgperioden den 1. februar 2020 til 31. januar 2021:

  • Malte Hessellund Sørensen
  • Nicolai Max Bøhnke