Skip to main content

Fællesarrangement 2018

Program for TEK fælles aftagerpanelarrangement 2018

kl.15: Velkomst på TEK kobbertrappe (v. Dekan Henrik Bindslev)

kl. 15.15-16: Kort om Det Tekniske Fakultet

    15.15-15:30: Vores forskning (præsentation af SDU Drone Center)

     15:30-15:45: Vores studerende (to specialestuderende fra civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi fortæller om 3D printning af knogler)

    15:45-16: Vores resultater (præsentation af virksomheden KUBO Robot, der er resultatet af et kandidatspeciale fra Det Tekniske Fakultet)

kl. 16:10: Introduktion af opgave og holdinddeling (v. specialkonsulent Per Æbelø)

kl. 16:10- 16:17: Gæsterne samles i mindre grupper i forskellige LAB i TEK bygningen. De præstenteres indledningsvist for LAB, hvorefter de løer opgaven. Prioriter mellem kompetencer, der er vigtige for nyuddannede ingeniører i 2025

kl. 17-17:17:15: Pause og gåtur til SDU torvet (ved SDU's hovedindgang)

kl 17:15-18: Mød SDU's ingeniøruddannelser - alle SDU's ingeniøruddannelser præsteneres i små stande.

kl. 18: Middag og netværk i SDU's restaurant - herunder opfølgning på opgaven fra tidligere på dagen

 

Deltagerliste

 

Workshop: Hvilke kompetencer skal fremtidens ingeniører have?

Det er vigtigt, at de færdiguddannede studerendes kompetencer svarer til erhvervslivets efterspørgsel, således at de studerende er i stand til at løse  samfundsmæssige udfordringer inden for ingeniørfaget.  
Workshoppen resulterede i , at aftagerpanelmedlemmerne prioriterede de 10 vigtigste kompetencer på følgende møde; 

1. prioritet

 Naturvidenskabelige  grundfagligheder  

 

2.prioritet:          

Samarbejde

 

3. prioritet:

Innovation og kreativitet

 

4. prioritet:

Specialist kompetencer

 

5. prioritet:

Kommunikation kompetencer

 

6. prioritet:

Digitaliserings kompetencer

 

7. prioritet:

Tværfaglighed

 

8. prioritet:

Forretnings- og økonomiforståelse

 

9. prioritet:

Projektledelse

 

10. prioritet

Internationalt udsyn

 

 

Aftagerpanelmedlemmerne havde derudover mulighed for at tilføje yderligere kompetencer som de anser som vigtige. Disse er;

  • Analytisk tilgang
  • Uddannelsesspecifikke fagkompetencer
  • Drive, vilje og nysgerrighed
  • Eksekvering
  • Metode
  • Selvledelse
  • Relevant studiearbejde

 

Præsentation

 

Billeder

 

 

 

Evaluering af arrangementet

 

 

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 09.07.2021