Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Ny professor skal styrke forskningen i børn og unges sundhed

Trine Flensborg-Madsen tiltræder den 1. februar 2024 som professor i børn og unges sundhed på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet.

Af Tomas Homburg, , 05-02-2024

Professoratet skal styrke forskningen i børn og unges sundhed og udvide samarbejdet med andre forskningsmiljøer nationalt og internationalt.

Ledestjernen for Trine Flensborg-Madsens forskning er: ”At forstå hvordan faktorer tidligt i livet påvirker helbred og psykologisk udvikling hos børn, samt at forstå hvordan disse faktorer i barndommen kan have betydning ind i voksenlivet. Målet er at facilitere, at børn kan opnå det fulde potentiale, som de er født med”.

Trine Flensborg-Madsen har en særlig interesse i forholdet mellem psykologi og folkesundhedsvidenskab og for, hvordan sociale og miljømæssige faktorer kan påvirke børn gennem livet. For eksempel har hun publiceret de første studier nogensinde, som har vist sammenhænge mellem udviklingsmæssige milepæle (som for eksempel at kunne gå eller at kunne tale) i de første år af livet og intelligensniveau og personlighed i voksenalderen. 

Med professoratet får SIF en styrket platform for interdisciplinær forskning i børn og unges sundhed, der integrerer bidrag fra psykologi, epidemiologi og folkesundhedsvidenskab i udforskningen af udfordringer på børn- og ungeområdet. Dem er der nok af, i form af blandt andet stigende mistrivsel og ulighed i sundhed.

Trine Flensborg-Madsen vil fortsætte samarbejdet med Københavns Universitet, hvor hun tidligere var professor og i en årrække har ledet forskningsgruppen for epidemiologisk udviklingspsykologi, samt med en række andre nationale samarbejdspartnere. Ligeledes vil hun fortsætte som formand for styregruppen af Rigshospitalets Mor-Barn-kohorte samt som medlem af styregruppen for Copenhagen Aging and Midlife Biobank. Begge er unikke kohorter i forhold til at studere udviklingsmæssige faktorer. Hun har ligeledes været involveret i udarbejdelse af anbefalinger for skærmbrug for Sundhedsstyrelsen samt deltaget i flere medieudsendelser omkring udvikling – og betydning af intelligens.

Trine har tætte samarbejdsrelationer med en række internationale partnere, herunder især Deakin University i Australien, hvor der samarbejdes omkring forskning i skærmbrug hos børn samt projekter, der skal afdække miljøfaktorers betydning for kognitiv udvikling. Sidstnævnte foregår desuden i samarbejde med ISGlobal Institute i Barcelona og University of Edinburgh.

Ud over den medicinske doktorgrad og en ph.d. har Trine har to kandidatgrader i henholdsvis psykologi og folkesundhedsvidenskab. Den tværfaglige tilgang har præget hendes virke lige fra de første studier i livskvalitet til den sundhedsvidenskabelige ph.d. i psykiatrisk epidemiologi og en doktorafhandling om udviklingsmæssige milepæle hos børn i forhold til psykologiske egenskaber i voksenalderen. Blandt igangværende projekter kan nævnes luftforurening og støj i forhold til kognitiv udvikling, psykologiske konsekvenser af skærmbrug hos børn og udvikling af et værktøj, der skal fremme trivsel hos skolebørn. Alt sammen tråde, der fletter ind i instituttets målsætning om at levere viden og initiativer, der fremmer folkesundhed hos børn og unge.

Trine Flensborg-Madsen er født 21. september 1979. Hun bor i indre København med sine tre drenge, som sørger for, at hun også er opdateret på meget andet end forskning, herunder superhelte og fodboldspillere.

Mød forskeren

Trine Flensborg-Madsen er født 21. september 1979. Hun bor i indre København med sine tre drenge, som sørger for, at hun også er opdateret på meget andet end forskning, herunder superhelte og fodboldspillere.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 05.02.2024