Skip to main content

Dagsorden 3. april 2017

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 3. april 2017 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Udmøntning på Strategi 2020
  Indstilling

 3. Årsrapport 2016
  Indstilling   Revisionsprotokollat

 4. Justering af SDU’s investeringspolitik
  Indstilling

 5. Intern dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelser
  Indstilling

   

 6. Testbaseret optag
  Orientering

   

 7. Center for Industriel Elektronik (CIE)
  Indstilling

   

 8. Mødekalender for 2018
  Indstilling

   

 9. Status på Byggesager

  9.1         Orientering om Nyt SUND, projektets Koblingszone

                    Orientering

  9.2        Aktiviteter på Nyt SDU Esbjerg – herunder
                  engangsudgift til sammenbygning

                   Indstilling
   
  9.3        Letbane-projektet - en del af Helhedsplanen
                  for Campus Odense

                  Orientering
   
  9.4       Vestprojektet - en del af Helhedsplanen for
                  Campus Odense

                  Orientering

  9.5        Udvidelse af økonomisk ramme for Nyt SUND projektet
                  Indstilling

   

 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

   

 11. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 12. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024