Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Specialer

 

Titel

Forfatter

År

Attachment and Posttraumatic Stress Disorder
 

Rosenkilde, Birgitte
 

2010
 

Akutte voldtægtsofre. En forsømt traumepopulation?
 

Jensen, Maria Skibdal
 

2010
 

Traumatic childbirth: Postpartum distress in a sample of low risk Danish mothers 

Thiesen, Sine Busch

2009

PTSD in India. A review of empirical articles about PTSD in India, and a discussion of Indian culture specific factors & Victimization and PTSD in an Indian Youth Culture
 

Rasmussen, Ditte Juul
  

2009
 

Exploration of treatment outcomes in refugees with PTSD – Evaluation of the present knowledge base in reference to the concepts of complex posttraumatic reactions like DESNOS and F62.0 Enduring Personality Change after Catastrophic Experience
 

Palic, Sabina    
 


2009
 


Dissociation. En eksplorativ gennemgang af den dissociative patologis fænomenologi, ætiologi og funktionalitet
 

Sesler, Anja
 

2009
 

Kønsforskelle i PTSD – en empirisk undersøgelse af hvordan traumetype og alder påvirker kønsforskelle i PTSD forekomst.
 

Ditlevsen, Daniel Navy
 

2009
 

Partnervold: Konsekvenser for kvinder og børn
 

Keis, Marianne
 

2009
 

Livsvilkår for kvindelige irakiske flygtninge i Danmark. Et kvalitativt studie af ti kvindelige flygtninges oplevelse af deres tilværelse som flygtning i det danske samfund, med de muligheder og begrænsninger flugten fra hjemlandet har medført.
 

Nielsen, Inge Staub
 


2009
 


Anosognosi. Er det muligt at påvirke ansognosi ad terapeutisk vej?

Komischke-Konnerup, Ann
 

2009
 

The impact of depression on long-term weight loss following obesity treatment
 

Björnsdóttir, Erla

2009

PTSD og andre psykiske følgevirkninger efter en arbejdsulykke. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af medarbejdergruppen efter eksplosionskatastrofen på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest
 

Lundgaard, Christina


2009


Review og forskning vedrørende røveriofre – de psykologiske følgevirkninger, intervention og prædiktorer for ASD.
 

Hansen, Maj    

2009

Review and research on victims of school bullying and associated psychological variables

 

Hansen Tine Bitsch
& Steenberg Lone Majlund

2009

Psychological consequences of sexual assault and the relationship
between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder 

 

Kristinsdottir Anna Dora

2008

Livet med døden. En empirisk undersøgelse af de psykosociale
følger efter tab af nærtstående på grund af terminal sygdom 

 

Edstoft Kristensen Tina

2008

Barrierer for at søge hjælp efter voldtægt - En fænomenologisk undersøgelse af barrierer for at søge offentlig hjælp blandt voldtægtsramte i Danmark 

 

Lyngby Marianne

2008

Traumatisering hos specialskolebørn - Er der brug for et bredere perspektiv for bedre anskuelse af problemet ?

 

Laursen Heidi

 

2007

Traumerelateret psykologisk vækst 

 

Bitsch Lotte Joyce

2007

En krisepsykologisk undersøgelse af mobning i rbejdslivet - kan mobning føre til en PTSD-lignende tilstand?

 

Lytgens Jørgensen Anna Laura

2007

Risikofaktorer for de psykologiske følger af at være vidne til drabet på Hasseris Gymnasium

 

Kurdahl Sessel Marri Kjesten

2007

Børns reaktioner & tilpasning efter en katastrofe En empirisk undersøgelse efter fyrværkerikatastrofen i Seest

 

Duch Christina

 

2007

Posttraumatisk stress syndrom som risikofaktor for udvikling af fedme - Diskussion af empirien omkring sammenhængen mellem PTSD og fedme, samt diskussion af hvorvidt psykologiske og fysiologiske forklaringsmodeller er anvendelige til at forklare en sådan association 

 

Rønholt Stine

 

2007

Posttraumatisk stressforstyrrelse blandt unge - en empirisk undersøgelse af færøske unge

 

Gytz Olesen Janne

 

2007

Voldsramte kvinders symptomatologi og personlighedsmønstre - en teoretisk og empirisk undersøgelse

 

Reintoft Lone

 

2007

Shame and guilt in the aftermath of trauma 

 

Blum Alon

2007

Køn, udvikling og somatisering i PTSD

 

Christiansen Dorte Mølgaard

2007

Organisering af krisehjælp ved katastrofer

 

Thestrup Bertelsen Marianne

2006

The psychological impact of war and migration - refugees from former Yugoslavia living in Denmark

 

Eyporsdottir Asdis

 

2006

Voldtægtsofrets nære En undersøgelse af de psykosociale følgevirkninger hos pårørende og venner til voldtægtsofre

 

Bak Rikke Sophie

 

2006

Ofre for terror

 

Goldberg Hellena Søgaard

2006

Traumer og behandlingsmetoder - En redegørelse og diskussion af behandlingsmetoder og deres effektivitet i forhold til specifikke traumegrupper

 

Dam Maja

 

2006

De særligt udsatte - om unge og voldtægt 

 

Holm Bramsen Rikke

2006

Is health care work affecting the health of workers? Risk factors and effect of workplace violence

 

Einarsdottir Bryndis

 

2006

Social støtte og copings betydning for traumatisering og posttraumatisk tilpasning hos kvinder med brystkræft En teoretisk og empirisk undersøgelse

 

Eilenberg Trine

 

2005

Tilknytning & trauma Belysning af sammenhænge mellem tilknytning, social støtte og PTSD samt validering af Revised Adult Attachment Scale

 

Sanchez Pedersen Francisca

 

2005

PTSD and psychological distress in parents of chronically ill children An investigation of risk and resistance factors based on the disability-stress-coping model by Wallander and Varni

 

Drifa Björk Gudmundsdóttir

 

2005

Helbredelse er ikke nok - når overlevelse fører til PTSD En traumepsykologisk undersøgelse af PTSD og traumatiske belastningsreaktioner hos unge med kræft

 

Jeggesen Anne

 

2005

Crisis Psychology The history and development of crisis intervention : a review of its effectiveness and a survey of its status of Denmark

 

Jónsson Eyjólfur Örn

 

2005

Når tungen slår knuder at leve med stammen 

 

Kiralfy Maren

2004

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) i Danmark Empirisk undersøgelse af PTSD, demografi, eksponeringsfaktorer og personlighed

 

Mørch Mille Metz

 

2004

Defense mechanism rating scales En teoretisk og empirsk belysning

 

Rasmussen Anne-Mette

 

2004

Incest og personlighed I et teoretisk og empirisk perspektiv 

 

Roved Berit Nøhr

2004

Seriemordere forståelse & forebyggelse 

 

McLean Florence

2004

Psykologiske dysfunktioner hos individer med somatisering en undersøgelse af somatisering hos individer udsat for traumatiske oplevelser

 

Elgaard Christensen Lise

 

2004

At miste en elsket fra sorgarbejde til transcendens

 

Østerhaab Mogensen Jesper

2004

Post Traumatic Stress Disorder investigating the relationship between traumatic experiences, diagnoses, suicidality and self-harming behaviour

 

Floen Silje Kristine

 

2004

Flygtninge- & indvandretolkes arbejdsvilkår

 

Søndergaard, Hanne & Holmgren, Helle

2004

Psykologien i selvmord teori, behandling/forebyggelse, og udbytte

 

Kristjánsson Elías

 

2003

Kognitiv terapi og traumatiserede flygtninge en meningsfuld mulighed i den psykoterapeutiske behandling

 

Lykke Sørensen Peter

 

2003

Torture and it´s consequences posttraumatic stress symptoms in refugees

 

Einarsdóttir Thóra Sigfrídur

2003

After the trauma of rape from Acute Stress Disorder (ASD) to Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

 

Magnúsdóttir Margret Kristín

2003

Personlighed og traumereaktion udledte sammenhænge samt implikationer for intervention

 

Aarup-Kristensen Heidi

 

2002

En empirisk belysning og analyse af emotional numbing som eventuel selvstændig faktor i PTSD

 

Bach Mette Egede

 

2002

Parforholdskvalitet en undersøgelse af de nære, intime relationer i forbindelse med traumatiske kriser og tab

 

Madsen Dorte Sigrid

 

2002

Personligheden hos ofre for hustruvold teoretisk og empirisk belyst

 

Gunneskov Marianne

 

2002

Psykologiske reaktioner når man mister en forældre som ung en redegørelse for betydningen af deltagelse i et gruppeforløb med andre unge, som har mistet en forældre af kræft

 

Norby Charlotte

 

2002

Copingbegrebet i et krisepsykologisk perspektiv en belysning af copingbegrebets anvendelse på det krisepsykologiske område

 

Olsen Olav

 

2002

Suggestopædisk undervisning af traumatiserede flygtninge en metodeudviklingsprojekt på Kolding sprogskole

 

Kielsgaard Irene

 

2001

En teoretisk og empirisk funderet redegørelse af betydningen af brystkræft for udviklingen af posttraumatisk stressforstyrrelser (PTSD) herunder følgevirkningerne af social støtte, mestringsstil samt attributionsstil på udviklingen af PTSD 

 

Houlind Maria Kathrine

 

2001

What is dissociation and what function does it serve? a review of the current understanding of dissociation

 

Spindler Helle

 

2001

Voksne tabsbørn en teoretisk og empirisk belysning 

 

Hampen Camilla

2001

The angry earth psychological consequences of earthquakes in Iceland

 

Bodvarsdottir Iris

 

2001

Voldtægt - en udfordring for behandleren med udgangspunkt i en traumepsykologisk tilgang

 

Nielsen Louise

 

2001

Flygtninge- & indvandrertolkes arbejdsvilkår belyst via en gennemgang af litteraturen på området samt interviewundersøgelse af kosovo-albanske tolke på et Røde Kors Center 

 

Søndergaard Hanne og Holmgren Helle

2001

Traumatisering, social støtte og sekundær viktimisering når omgivelserne tager afstand

 

Marcker Pernille

 

2001

Tabsbørn traume - tilknytning - terapi 

 

Schøler Marianne

2001

Pilotstudie af mestringsstrategier anvendt af pårørende til afasiramte, set i et krisepsykologisk perspektiv

 

Bach Lene L.

 

2001

Ældre efterladte traumatisering, social støtte og forebyggelse i teoretisk og empirisk belysning

 

O´Connor Maja

 

2001

Det uudsigelige om hindringer i at give verbalt udtryk for traumatiserende hændelser

 

Svanborg Mette Kirstine

 

2001

Tilknytning, traumatisering og pædofili en udviklings- og kognitionspsykologisk tilgang til overgreb mod børn

 

Fischer Christina

 

2000

Risiko- og beskyttende faktorer i udviklingen af PTSD 

 

Eriksen Lise

2000

Torturens psykologiske dimensioner følgevirkninger for torturoverleveren

 

Kruse Susan

 

2000

Psykologiske aspekter ved behandling af ufrivillig barnløshed 

 

Jensen Lasse

2000

Psykologisk debriefing en kritisk analyse af metoden og dens effekt med rekommandation for fremtidig anvendelse

 

Arendt Mikkel Christoffer Berg

2000

Posttraumatisk belastningsreaktion hos forældre efter ekstremt tidlig fødsel

 

Vestergaard Tine Hove

 

2000

De glemte generationer psykologisk studier af perspektivet tværgenerationel traumetransmission eksemplificeret ved særlig fokus på Holocaustoverleverne og deres efterkommere

 

Damborg Sørensen Susanne

 

2000

Kræft post traumatik stress disorder og mening

 

Platen-Hallermund Charlotte von

2000

Årsager til og følger af kvindemishandling o parforhold 

 

Kazhel Annalise Luise

2000

Islandske familier til kronisk syge børn påvirkning og servicebehov

 

Gudmundsdottir Hulda Solrun

2000

Når vold er en arbejdsrisiko en undersøgelse af vold mod alment praktiserende læger i Århus Amt

 

Geest Tina Aaen

 

1999

Psykiske reaktioner efter rygmarvsskader

 

Stougaard Nielsen Monica

1999

Unges psykiske tilpasning til voldsomme begivenheder En undersøgelse af unge israelske jøder

 

Thormann Andersen Margrethe

1999

Den traumatiserede personlighed et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk & behandling

 

Czapkowski Jette

 

1999

Akutte traumareaktioner deres betydning for prognose og intervention

 

Kjær Hansen Annette

 

1999

Snow avalanche catastrophe in iceland the effects of coping, social support and life events

 

Haraldsdóttir Helga Arnfriòur

1999

Børns reaktioner på forældredød 

 

Meldgaard Gitte

1998

Den voldsramte kvinde psykologisk forståelse og behandling

 

Østergaard Christiansen Janne

1998

Bare alt kunne blive som før en undersøgelse af regression i forbindelse med traumatisering

 

Westphal Eriksen Lone

 

1998

Kompliceret sorg i kernefamilien en beskrivelse fra et individuelt og familiesystemisk perspektiv

 

Ørn Clausen Andri

 

1998

Sorgramte børn specielt med henblik på deres reaktioner, mestring og social støtte når en nærtstående dør

 

Grimsson Kristján

 

1998

Posttraumatisk stressforstyrrelse afgrænsning, differentialdiagnostik og komorbiditet

 

Hygum Lene Højberg

 

1998

Med livet på stand-by en undersøgelse af de psykiske konsekvenser af præasylfasen

 

Møller Hansen Dorte

 

1998

Mobning i arbejdslivet en arbejds- og krisepsykologisk undersøgelse

 

Gemzøe Mikkelsen Eva

 

1997

Traumatiske hændelser og psykologisk vækst 

 

Knudsen Hanne

1997

Incest set ud fra et relationsorienteret perspektiv 

 

Munk Kirsten

1997

Traume, kontroltab og meningssøgning en teoretisk og empirisk belysning

 

Jind Lise

 

1997

Tilbydes voldtægtsofre i Danmark en psykologisk hensigtsmæssig behandling?

 

Hallmann Helge

 

1997

Prostitution om betydningen af relationen mellem opvæksten og livet som prostitueret

 

Ege Anette Petersen

 

1997

Krigsramte børn - en helhedsorienteret anskuelse af deres oplevelser, reaktioner og mestring

 

Jensen Gurli

 

1997

Snelavinekatastrofe i Flateyuri, Island de psykiske efterreaktioner

 

Finnsdottir Thorunn

 

1997

Børn i krig 

 

Høeg Jakobsen Susanne

1996

Må man godt have lov at være ked af det? kriseintervention og personlighed

 

Mouritzen Liselene

 

1996

 

Traumatiserede flygtningebørn og unge en afdækning af den eksisterende viden på børne-PTSD-området

 

Hummeluhre Karin

 

1996

At leve med en misbruger om kvinder, der lever i parforhold med alkohol- eller stofmisbrugere

 

Weitemeyer Kirsten

 

1996

Tiden læger alle sår - eller gør den?

 

Bjerre Andersen Lona

1996

Living with HIV an explorative study of the psychological implications

 

Schmidt Pedersen Susanne

1996

Hvad er meningen?

 

Rosenkvist Lauridsen Helen

1996

Belysning af selvmordsproblematikken i Grønland samt en analyse af ungdomsselvmordene - og de efterladtes sorg

 

Stephensen Tina

 

1995

Langtids-effekten af fysisk børnemishandling belyst ved anvendelsen af nyere teorier og relateret i krisepsykologiens perspektiv

 

Bootsman Edith M.

 

1995

Det satans møgskib 

 

Kjeldgaard Olesen Lise

1995

The psychosocial effects of war and exile on children a preliminary investigation of the situation of Palestinian boys in Denmark

 

Grolin Pauline Susan

 

1995

Debriefing en strategi for et bedre psykisk arbejdsmiljø 

 

Brask Karen

1995

Fysisk børnemishandling sat i komparativ familieterapeutisk belysning

 

Kailay Talvitar Kaur

 

1994

Hvorfor reagerer mennesket på en traumatisk begivenhed? 

 

Abel Karin Spliid

1994

At være pårørende til en akut senhjerneskadet person 

 

Blæsbjerg Rikke

1994

På sporet af den posttraumatiske angst 

 

Kjeldbjerg Charlotte

1994

Familieværksteder og ubearbejdet sorg hos børn

 

Bundgaard Pedersen Jonna

1993

Psykoterapi til flygtninge faktorer af speciel betydning og relevans for terapeuten, når der gives terapi til flygtninge

 

Elfving Bente

 

1993

Kriseintervention hos specielt udsatte personalegrupper 

 

Zajac Susanne

1993

Kræftpatienter og social støtte

 

Dolmer Jytte Birgitte Jacobsen

1993

Sorgens børn børns reaktion på tab 

 

Sewerin Anne Wedel

1993

Forældre til et handicappet barn 

 

Volf Petersen Anette

1993

Traumets implikationer diagnosticering og behandling af PTSD

 

Ries Jens Erik

 

1993

Ulykkesforårsaget invaliditet 

 

Klein Torben Bæk

1992

Børn i sorg - når forældre dør teoretiske og praktiske implikationer 

 

Winterskov-Andersen Eva

1992

Posttraumatiske reaktioner og den posttraumatiske terapi med fokus på ofre for kriminellle overgreb

 

Ravnholst Ulrich

 

1992

En sammenlignende undersøgelse af postoperativ fysisk og psykosocial funktion hos kvinder med brystkræft randomiseret til brystbevarende terapi eller mastektomi

 

Edlefsen Birgitte

 

1991

Det nyfødte præmature barn og dets forældre 

 

Hansen Birgit Holm

1991

Kræft - krise - kommunikation I familier med kræftsygt barn 

 

Mols Jepsen Annette

1989

Memento mori

 

Brøndum Jensen Else

 

1987

Psykologens møde med flygtningen om psykologers mangfoldige reaktioner på psykologisk arbejde med flygtninge

 

Melchior Henriette

 

1987

 

Sorgens ansigter

 

Højberg Kirsten

 

1985

 

Sidst opdateret: 23.06.2022