Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Voldtægt af forsvarsløse ofre straffes mildere

En voldtægt er en voldtægt, men som lovgivningen ser ud i dag afhænger straffen af, om offeret er i stand til at forsvare sig eller ej.

”Slår en gerningsmand en kvinde bevidstløs og forgriber sig på hende, er strafferammen otte års fængsel. Kommer gerningsmanden forbi, når kvinden ligger bevidstløs og ikke kan forsvare sig, er strafferammen fire års fængsel”, sådan forklarer Vagn Greve, professor i strafferet ved Copenhagen Business School, lovgivningen som den ser ud i dag.
 
For både Vagn Greve og for Tue Byskov Bøtkjær, som er formand for Det Centrale Handicapråd, er det vanskeligt at se logikken i dette forhold, og signalværdien vurderes også som meget uheldig.

 
Gennemgang af loven
 
Straffelovrådet blev under VK-regeringen bedt om at gennemgå alt om sædelighedsforbrydelser i straffeloven og vil efter sommerferien komme med et oplæg til Folketinget om, hvor der er behov for ændringer. ”Det vil indgå i vores vurdering, om der i dag er en tilstrækkelig retsbeskyttelse af forsvarsløse ofre, og om strafferammen i dag står mål med forbrydelsens alvor”, siger Straffelovrådets formand Bent Carlsen.

 
Fælles strafferamme
 
Rådet overvejer herudover, om der skal laves en fælles strafferamme for alle former for voldtægt. Ifølge Venstre, DF, Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF skal der ryddes op i lovgivningen. "Det mest reelle vil være, at der kommer en paragraf i straffeloven, der rummer hele spektret af voldtægter. Det er en mærkelig forskel, der er i dag", siger formand for Folketingets retsudvalg Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

   
Undersøgelser på området
 
Vold er et kerne-forskningsområde på Videnscenter for Psykotraumatologi, og inden for området voldtægt, er vi internationalt førende. Vi har blandt andet været med til at udvikle den danske behandlingsmodel, der af mange anses som modellen for ”best practice”. Ovenstående problematikker omkring voldtægtsofres psykiske og fysiske tilstand, vil være blandt de emner, der undersøges nærmere i fremtidige forskningsprojekter på VfP.  Få et overblik over vores publikationer på området her.

  
Kilde: Jyllandsposten 13.07.12
Af: Mia Raahauge Duhn

Redaktionen afsluttet: 03.08.2012