Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Voldtægtsofre i fokus

De seneste uger har den ene voldtægtshistorie afløst den anden i medierne. Læs og lær mere om voldtægt og voldtægtsofre.

April måned har i høj grad været præget af historier om voldtægt. Anklage om voldtægt, tiltale for voldtægt, falsk voldægt, løgn om voldtægt, grænsen for voldtægt, problemer inden voldtægt og psykisk tilstand hos voldtægtsofre er alle overskrifter, der har præget medier den seneste måned.

På Videnscenter for Psykotraumatologi forskes der i mange former for psykologiske traumer, heriblandt seksuelle overgreb. Et samarbejde mellem Center for Voldtægtsofre i Århus og Videnscenter for Psykotraumatogi ved SDU, som har vist at voldtægtsofre ofte lider af psykiske problemer inden voldtægten finder sted, er netop blevet omtalt i medierne. Læs mere om voldtægt og voldtægtsofre på vores temaside voldtægt, hvor der gives et indblik i voldtægt som traumatisk hændelse, der sættes fokus på de psykiske problemer, der kan forventes at følge en voldtægt, og der henvises til, hvor man kan søge hjælp, hvis man har været udsat for voldtægt. Under publikationer kan du desuden læse om forkning inden for emnet seksuelle overgreb.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2012