Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Voldsofre bliver ladt i stikken

Voldsofre skal selv søge hjælp til at komme sig over deres traumatiske oplevelser.

I Danmark er der nemlig ikke nogen faldskærm, der udløser sig selv, når et menneske styrter i den psykiske afgrund. «Det er en af mine helt store kæpheste, at ofrene selv aktivt skal henvende sig for at få psykologhjælp. Det kræver et overskud, som mange af dem slet ikke besidder i den traumatiserede tilstand, de befinder sig i« siger professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på SDU. Hans undersøgelse viser, at en fjerdedel af de voldsofre, som har været forbi skadestuen, allerede efter en måned har udviklet Posttraumatisk Stresssyndrom. Og i mange tilfælde kan der endnu tidligere konstateres akutte stressforstyrrelser. «Når det offentlige har den viden, at hele 25 procent udvikler PTSD, så bør de også handle derefter«, siger professoren.

Utilstrækkelig procedure

I dag har politi og sygehusvæsen kun pligt til at oplyse voldsofre om, at de kan søge krisehjælp. De har ikke pligt til at formidle kontakten. Men at oplyse er slet ikke tilstrækkeligt, mener afdelingsleder i Offerrådgivningen, Kirsten Yde. «Vi burde få ressourcer til selv at henvende os til kriseramte ofre«, foreslår hun. Ask Elklit er enig i, at systemet skal være mere aktivt. «Uden hjælp bliver ofrenes traumetilstand kronisk. Skadestuerne bør derfor række aktivt ud og hjælpe med at skabe kontakt«, siger han.

Af Fie Nadja Jensen
Kilde: Fyens Stiftstidende

Redaktionen afsluttet: 03.05.2011