Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Vold mod børn og unge

Det er ulovligt at slå børn og unge – alligevel viser nye tal, at hvert femte barn har været udsat for vold.

En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser, at hvert femte barn har været udsat for vold af deres forældre indenfor de seneste 12 måneder. Det tal er langt højere end hvad vi danskere går og tror. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov viser, at kun 10 % vidste, at tallet var så højt. Det bevidner om, at vold mod børn er meget tabulagt.

Det er ulovligt

Til ovenstående tal kan det tilføjes, at hver tiende dansker mellem 18-34 år ikke ved, at det er ulovligt at slå sine børn. På trods af at revselsesretten blev afskaffet tilbage i 1997, tror mange altså stadig, at det er lovligt at benytte fysisk vold som et led i børneopdragelse.

Betydning for børnenes selvværd

”Det påvirker både den fysiske og psykiske sundhed at blive slået”, fortæller Ask Elklit, Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi, ”og børns selvværd bliver lavere, fordi de tror, at der er noget galt med dem”. Derfor er det vigtigt for børnenes selvværd at vide, at det er ulovligt, hvis deres mor og far slår. Desuden er det vigtigt, at børn bliver oplyst omkring det, da det har en forebyggende effekt, hvis børnene ved, at det er forbudt. Ask Elklit tilføjer desuden, at det at overvære vold er lige så traumatisk for børnene, som når de selv bliver slået.

Af: Anne Bebe

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Politiken

Redaktionen afsluttet: 24.08.2011