Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Vold på psykiatriske arbejspladser

Ny undersøgelse sætter fokus på vold på danske psykiatriske arbejdspladser.

Som følge af weekendens dramatiske hændelser på voksenpsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, hvor en patient stak tre ansatte med en kniv, er en undersøgelse af vold på danske psykiatriske arbejdspladser yderst aktuel. Videnscenter for Psykotraumatologi, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Region Syddanmark starter netop i samarbejde en sådan undersøgelse d. 1 maj 2012. Undersøgelsen søger at afdække de psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på psykiatriske arbejdspladser over tid og identificere risikofaktorer for udvikling af posttraumatisk symptomatologi.

Selvom vold på arbejdspladsen ofte opleves som en traumatisk begivenhed for medarbejderne, har forskning i vold på arbejdspladsen primært fokuseret på gerningsmanden og præventive tiltag, mens der er meget begrænset forskning i de psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på arbejdet for medarbejderen. Viden om præventive tiltag er vigtig, men ikke alle voldelige hændelser kan forudsiges og forhindres. Det særligt unikke ved den nye undersøgelse er derfor, at det er det første studie, der søger at afdække de psykologiske følgevirkninger af vold på arbejdspladsen over tid – særligt i forhold til udbredelsen af akut stress forstyrrelse og posttraumatisk stress forstyrrelse og identificere risikofaktorer for udvikling af posttraumatisk symptomatologi. Denne forskning vil på sigt kunne anvendes til at identificere ofre i risiko for udvikling af posttraumatisk symptomatologi og derved optimere mulighederne for sætte ind med tidlig behandling og forebyggende tiltag. Dette vil kunne mindske risikoen for udvikling af og derved omkostningerne forbundet med posttraumatisk symptomatologi efter vold eller trusler på arbejdspladsen.

 

Forfattere: Nina Beck & Maj Hansen

Redaktionen afsluttet: 20.03.2012