Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Vold på jobbet

Sent mandag aften blev personale og patienter på Odense Universitetshospital endnu engang ofre og vidner til en grov og truende hændelse.

Voldsepisoder på arbejdspladsen
I foråret gik en patient amok på voksenpsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital og stak tre ansatte med en kniv. I denne uge har der igen været voldsomme hændelser på akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital. Hændelserne understreger vigtigheden af en ny undersøgelse om vold på psykiatriske- og andre udsatte arbejdspladser i Danmark. Den nyopstartede undersøgelse foregår i et samarbejde mellem Videnscenter for Psykotraumatologi, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og sikkerhedsrepræsentanter i Region Syddanmark. Undersøgelsen er støttet af Psykiatriens Forskningsfond.

Undersøgelse af psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på arbejdet
Selvom vold på arbejdspladsen ofte opleves som en traumatisk begivenhed for medarbejderne, har forskning i vold på arbejdspladsen primært fokuseret på gerningsmanden og forebyggende tiltag, mens der er meget begrænset forskning i de psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på arbejdet for medarbejderen. Ikke alle voldelige hændelser kan forudsiges og forhindres, og det unikke ved den nye undersøgelse er derfor, at det er det første studie, der søger at afdække de psykologiske følgevirkninger af vold på arbejdspladsen over tid.

Vi har en formodning om, at mange udvikler posttraumatiske forstyrrelser på baggrund af voldsoplevelserne og også får en række andre følgevirkninger i form af angst og depression og måske misbrug, siger professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Ask Elklit.

Foreløbige data
Undersøgelse startede d. 1. maj 2012, og vi har siden opstarten af projektet modtaget ca. 80 anmeldelser om vold eller trusler på arbejdspladsen (per 1. aug. 2012). Den 1. august 2012 har 47 deltagere returneret det første spørgeskema i undersøgelsen, der løber over det første år efter voldsepisoden.
 
De fleste respondenter har oplevet at blive skældt ud og truet, mens en del deltagere også har oplevet at blive slået og skubbet.
 

Nedenstående tabel angiver, hvilke typer af overgreb respondenter i undersøgelsen har været udsat for:

 

 Blev truet med bank/tæsk  17
 Skriftlige trusler  1
 Råbt af/skældt ud  41
 Trusler over telefon  0
 Truet med genstand  10
 Indirekte trusler  7
 Blev slået  13
 Blev slået med knytnæveslag  7
 Anvendelse af våben mod dig  1
 Blev slået med genstand  2
 Blev kastet genstand efter  3
 Blev revet/kradset/nappet  4
 Blev fastholdt  2
 Blev spyttet på  5
 Blev bidt  2
 Blev skubbet til  12
 Blev sparket  5
 Blev taget kvælertag på  1
 Blev truet eller udsat for vold fra pårørende  3
 Borgeren begik selvmord/selvmordsforsøg  0

De foreløbige data indikerer, at vold og trusler om vold er hyppigt forekommende på danske psykiatriske arbejdspladser. Vi forventer, at de endelige resultater af undersøgelsen på sigt kan afdække, hvorledes arbejdspladsens sikkerhedskultur er forbundet med medarbejdernes risiko for at udvikle psykiske følger. Derved er også ønsket, at der på baggrund af undersøgelsen kan iværksættes forebyggende tiltag, som kan sikre, at medarbejderen udvikler psykologiske problemer som følge af voldsoplevelsen.

Samfundsmæssige implikationer
Selvom undersøgelsen specifikt tager udgangspunkt i vold og trusler på psykiatriske arbejdspladser, forventes den viden omkring psykologiske følgevirkninger, der fremkommer, ikke at være begrænset til psykiatriske arbejdspladser.

 

Redaktionen afsluttet: 22.08.2012