Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Fra 19. september - 4. oktober afholder Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb synlighedsdage om voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Det sker ved en række temadage forskellige steder i Danmark, dagene er gratis at deltage i.

Seksuelle overgreb i barndommen kan have store omkostninger for både den enkelte og for samfundet. De psykologiske konsekvenser og følgevirkninger af seksuelt misbrug har været emne for omfattende forskning de seneste årtier. Forskellige konklusioner og kun få studier fra Danmark gør dog, at vores viden på området stadig er mangelfuld.

Seksuelle overgreb er et af vores kerneforskningsområder på Videnscenter for Psykotraumatologi, hvor vi blandt andet er i gang med en landsdækkende undersøgelse af den behandling, der tilbydes incestofre i Danmark. I 2012 udgav vi en statusrapport på området, find den her.

I januar afholdt vi konference om netop senfølger af sekstulle overgreb i barndommen med fokus på såvel forebyggelse som behandling. Du kan finde alle præsentationerne fra dagen her.

Læs mere om synlighedsdagen og find steder og tidspunkter for de enkelte temadage her.

Redaktionen afsluttet: 18.09.2013