Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Man kan godt komme videre efter en voldtægt

Man kan godt komme videre efter at have været udsat for voldtægt og seksuelle overgreb. Men det kræver professionel hjælp, også til de pårørende - især hvis det er en ung eller et barn, det er gået ud over. Det kan de få nu, hvor Rigshospitalet åbner et nyt center for seksuelle overgreb.

Det er altid forfærdeligt at være udsat for voldtægt og seksuelle overgreb. Men når det er børn og unge, det er gået ud over, så kræver det en helt særlig behandling. Så skal omgivelserne nemlig også i behandling.

- For at den unge kan få den rette støtte til at komme videre, er det vigtigt, at de pårørende også kommer i behandling, fortæller Anette Baadsgaard, der er socialrådgiver og souschef på Rigshospitalets afdeling for psykologi, pædagogik og socialrådgivning.

- Ofte reagerer forældrene ved at pakke deres barn ind i vat, men faktisk har man som ung brug for et almindeligt ungdomsliv med fester og rejser, også selv om man har været udsat for et overgreb.

Hvis der er tale om sexmisbrug af et barn, kan det godt være, at det først dukker op til overfladen i teenageårene, når den unge bliver bevidst om sin egen seksualitet. Her er det særdeles vigtigt, at den unges forældre kommer med i behandlingen. Medmindre selvfølgelig, at det er den ene forælder, der står bag overgrebene, så skal han eller hun ikke med.

- De pårørende bebrejder ofte sig selv, at de ikke passede bedre på deres søn eller datter, og så længe de bebrejder sig selv, får det unge offer ikke den støtte, som han eller hun har brug for.

Vennerne skal også i behandling
Det kan også være, at den unges klassekammerater og venner have støtte. Det vil typisk være i situationer, hvor overgrebet er begået af én klassekammerat mod en anden klassekammerat, eller internt i en vennegruppe.

- Ved kontaktvoldtægter, som vi kalder det, når offer og krænker kender hinanden i forvejen, bliver offeret ofte dobbelt ramt. Altså ud over at blive udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, føler de, at bliver de også skubbet ud af vennegruppen, fordi vennerne ikke ved, hvordan de skal forholde sig til det, der er sket.

I de sager handler det oftest om at finde ud af, og hvordan det unge offer gerne vil komme videre. Altså: "Hvad skal fortælles til klassen, og hvad skal ikke nævnes?".

- Her træder vi til med hjælp og rådgivning til klasselæreren om, hvordan situationen skal takles i klassen, forklarer Anette Baadsgaard, der bliver en af to daglige ledere af det nye center for seksuelle overgreb, som åbner på Rigshospitalet.

Det nye center er en faglig fusion mellem Center for Voldtægtsofre og Team for Seksuelt Misbrugte Børn.

Af Susanne Vigsø
Kilde: DR.dk

Redaktionen afsluttet: 28.03.2011