Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Veteraner skal lære at hjælpe sig selv

Fornyelsesfonden har bevilget 5 mio. kr. til udviklingen af et it-projekt med selvhjælpsprogrammer til hjemvendte soldater.

Danske soldater, som vender hjem med psykiske problemer fra internationale missioner, får fremover en række redskaber til at hjælpe sig selv.
Fornyelsesfonden, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, har bevilget 5 mio. kr. til it-projektet "Homemind". Her skal det danske firma Context Consulting i samarbejde med forsvarets psykologer, Den Kongelige Livgarde, Kammeratstøtteordningen, den britiske virksomhed CCBT (Computer-aided Cognitive Behavioural Therapy) samt det amerikanske Psychological Services udvikle programmer til håndtering af stress, aggression, angst, depression og søvnproblemer.
»Programmerne vil blive delt op i forskellige moduler. De vil hver især indeholde flere timers videoer, hvor en psykolog f. eks. fortæller om angst, hvor der er casehistorie, og hvor soldaten kan sidde hjemme i sin stue og gennemgå nogle øvelser, skrive dagbog og lære at mestre sin egen psyke. Soldaterne kommer til at taste en viden om dem selv ind i programmet. På den måde bliver behandlingen individuel,« siger Bjarne Bo Jørgensen, idémand til projektet og adm. direktør i Context Consulting.

Erfaringer fra andre lande

Ifølge Bjarne Bo Jørgensen anbefaler og benytter det britiske svar på Sundhedsstyrelsen, National Institute for Health and Clinical Excellence, i dag lignende selvhjælpsprogrammer til civile.
»Selvhjælpsprogrammer kan ikke erstatte en psykolog. Men i England er der videnskabeligt bevis for, at man via programmerne opnår de samme resultater, som hvis folk har 10-12 timers samtale med en psykolog,« siger Bjarne Bo Jørgensen.
»Alt taler for , at man vil kunne opnå de samme resultater med hjemvendte soldater. Der har bare aldrig været udviklet selvhjælpsprogrammer specifikt til dem. Vi tager de bedste brikker og erfaringer fra England og USA og sætter dem sammen i et puslespil. Der er intet hokus pokus i det. Vi kommer ikke med et vidundermiddel, der kan løse alt. Det er klassisk kognitiv terapi,« siger han.
En prototype på programmet forventes at være klar i foråret 2012. Det er i første omgang planen, at forsvarets psykologer skal visitere 50 hjemvendte soldater til at teste "Homemind" og sammenholde resultaterne med en forsøgsgruppe af soldater, som har været i almindelig psykologisk behandling.
I Erhvervs- og Byggestyrelsen ser direktør Finn Lauritzen it-projektet som en oplagt mulighed for at kombinere et væsentligt samfundsmæssigt behov for at yde hjælp til de hjemvendte soldater med et innovativt tiltag, der i bedste fald kan sælges til andre lande.  

Vidt forskellige problemer

»Hjemvendte soldater med psykiske problemer er ikke kun et dansk fænomen. Soldaterne vil have vidt forskellige problemer, kompetencer og behov, og der er selvfølgelig ikke 100 procents garanti for , at projektet bliver en succes. For nogle soldater vil det være en hjælp. For andre vil det slet ikke være nok, men det er interessant at få afprøvet,« siger Finn Lauritzen.

Fakta: 5 MIO. TIL IT-PROJEKT

Fornyelsesfonden Fornyelsesfonden blev etableret i forbindelse med de politiske forhandlinger i efteråret 2009 om fordelingen af globaliseringsmidlerne til innovation og iværksætteri. Som led i en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale er fonden blevet tilført 760 mio. kr. i perioden 2010-2012. Fonden har til formål at fremme grønne initiativer og erhvervsmæssig fornyelse i især små og mellemstore virksomheder. Den administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

Af Asger Westh
Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten

Redaktionen afsluttet: 05.07.2011