Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi
Ventetid på psykologhjælp

Lang ventetid på psykologhjælp for voldtægtsofre

I region syddanmark findes to centre for voldtægtsofre. Begge centre har flere måneders ventetid til psykologhjælp, selvom centrene har et ønske om en maksimal ventetid på en måned.

De seneste år er antallet af henvendelser til Region Syddanmarks to centre for voldtægt steget. Særligt opleves flere henvendelser fra ofre, hvor en måned eller længere tid er gået siden voldtægten fandt sted. I øjeblikket er ventetiderne på regionens centre alt for lange i forhold centrenes ønske om en maksimal ventetid på 2-3 uger for patienter, som henvender sig indenfor 30 dage af en voldtægt, og en ventetid på en måned for patienter, som henvender sig mere end en måned efter voldtægten.

Ventetider i Region Syddanmark

Region Syddanmarks to centre ligger på Odense Universitetshospital og på Sygehus Lillebælt i Kolding.

Centeret på OUH har en ventetid på:

  • 3-4 uger for patienter som henvender sig indenfor 30 dage af voldtægten.
  • 4-6 måneder for patienter som henvender sig over en måned efter voldtægten.

Centeret på Sygehus Lillebælt har en ventetid på:

  •   3-4 måneder for patienter som henvender sig indenfor 30 dage af voldtægten.
  • 12-18 måneder for patienter som henvender sig over en måned efter voldtægten. 

Stigningen af henvendelser kan skyldes lovændringerne indført de seneste år. I 2018 blev forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug ophævet og i 2021 blev samtykkeloven indført. For at nedskære ventetiderne og sikre en mere varig løsning, så centrene kan hjælpe alle som henvender sig, er der i år 2023 blevet bevilliget et ekstra beløb fra Region Syddanmark.  Centrene forventer at ansætte mere personale og forventer at se en nedskæring af ventetiderne på centrene.

Redaktionen afsluttet: 23.09.2023