Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Uvis fremtid for traumeklinikker

Psykiatriledelsen i Region Midtjylland frygter, at tilbuddene til traumatiserede flygtninge vil lide, når satspuljemidlerne på området slipper op næste år.

Fremtiden er usikker for hjælpen til traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland. Per Jørgensen, som er cheflæge i psykiatrien i Region Midtjylland, frygter det værste, når 11 satspuljemillioner, som området har nydt godt af siden 2009, er brugt op omkring den 1. april næste år. »Uden satspuljemidlerne kan vi ikke opretholde tilbuddene,« siger han. Ser man på det samlede budget på området, er 11 mio. kr. ikke småpenge. I 2007 budgetterede man med sammenlagt 13,88 mio. kr. i hele regionen. Puljemidlerne svarede dermed til en tilførsel på 26,4 pct. af det samlede budget om året i tre år. »Vi ved ikke, hvad der sker, men vi kan håbe på, at Folketinget vil sikre, at regionerne får midler til at fortsætte indsatsen over for disse mennesker, som vitterligt har behov for det,« siger Per Jørgensen. Ulogisk smalhals»Den store skavank ved satspuljefinansiering er, at det kun er midlertidigt. Patienterne forsvinder jo ikke.« Den økonomiske smalhals er ganske ulogisk, mener Thorstein Theilgaard, som er generalsekretær i landsforeningen Bedre Psykiatri. »At spare her svarer til at stå på Nordpolen og tisse i bukserne. Det varmer et kort øjeblik, og så bliver det ubehageligt. Der er en stor risiko for, at patienterne kommer igen, hvis man ikke behandler dem tilstrækkeligt første gang,« siger han. Samtidig har Region Midtjylland oplevet en stigning i antallet af henvisninger, som kan skubbe ventetiden i den gale retning.

Stort behov

»Hvis den stigende tilgang fortsætter, kan vi frygte, at vi får endnu større vanskeligheder med at nå under de to måneders ventetid, som behandlingsretten tilsiger,« siger Per Jørgensen. Rabih Azad-Ahmad, som er leder af retshjælpen i Gellerup og har daglig kontakt med mange af byens flygtninge, mener, at der er mange flere flygtninge med traumer i Aarhus, end regionen har kendskab til. »Jeg er bange for, at tallet er langt højere. Jeg er bekendt med folk, som har traumer og vanskeligheder, men som ikke er i kontakt med det offentlige, med en psykolog eller lignende,« siger han.

Af Jacob Haislund Rasmussen
Kilde: www.jp.dk

Redaktionen afsluttet: 28.03.2011