Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Videnscenter for Psykotraumatologi er klar til at lave en undersøgelse af de overlevende fra skyderiet i Field’s

Flere blev sårede under skyderiet i Field’s d. 3. juli og Videnscenteret vil nu gennemføre en undersøgelse af de overlevende med henblik på at belyse, hvordan hændelsen har påvirket den enkelte.

11.09.2022

Videnscenter for Psykotraumatologi har i mange år beskæftiget sig med senfølgerne af danske og udenlandske katastrofer og ulykker. Vores forskning har blandt andet haft til formål at undersøge hvordan mennesker reagerer på og bearbejder voldsomme hændelser.

Nu vil Videnscenteret igangsætte en undersøgelse af de overlevende fra skyderiet i Field’s, og vil påbegynde indsamlingen af den nødvendige empiri. Undersøgelsen vil kunne bidrage til en øget indsigt i at bearbejde traumer efter en katastrofal hændelse, og fungere som et led i Videnscenterets mål om at forbedre koordinerede indsatser i de første dage efter en katastrofe, som den i Field’s.

For at læse mere om Videnscenterets arbejde inden for senfølgerne af katastrofer og ulykker, kan du finde vores forskning inden for området her.

Redaktionen afsluttet: 12.09.2022