Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Uenighed om statsborgerskab til torturofre

Venstre og konservative er uenige om, hvorvidt PTSD skal være dispensationsgrund, når personer søger om dansk statsborgerskab.

Den konservative gruppeformand, Tom Behnke, vil droppe en gammel VKO-aftale, der begrænser mulighederne for statsborgerskab til personer med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) – en aftale, som primært rammer torturofre. Integrationsminister Søren Pind (V) af en anden opfattelse, da han mener, at en sådan aftale ikke umiddelbart kan opsiges.

Strider imod FN’s handicapkonvention

Når personer i dag søger om dansk statsborgerskab, så skal de bestå en række prøver. Hvis de ikke kan det på grund af eksempelvis sygdom, så kan de søge om dispensation fra kravene. Regeringen indførte dog tilbage i 2005 en regel om, at lige netop PTSD ikke kan være dispensationsgrund. En regel som efterfølgende har medført en del debat, da mange eksperter mener, at reglen strider imod FN’s handicapkonvention. Det er også dette, som er argumentet for Tom Behnkes forslag om at droppe aftalen. ”Det, der generer mig, er det principielle i en formulering, som kan stride imod handikapkonventionen. Det fremgår klart af cirkulæret, at PTSD i sig selv - uanset sværhedsgraden - ikke er nok til, at man kan få mulighed for dispensation”, forklarer han.

Kilde: Politiken

Af: Anne Bebe

Redaktionen afsluttet: 13.09.2011