Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Udsendt før august 1996? Så er der ingen hjælp at hente.

Har du været udsendt før august 1996, skal du kigge langt efter en livslang pension hvis du blev såret under tjenesten. Politiken satte den 20. juli fokus på to aktstykker som har stor betydning for krigsveteraner, idet aktstykkerne kun er gældende for veteraner som har været udsendt efter indførelsen af aktstykkerne. Videnscenteret giver dig her et kort overblik.

Torsdag den 20. juli bragte Politiken, i forbindelse med deres tema om veteraner, to artikler som satte fokus på to bemærkelsesværdige aktstykker. Disse aktstykker er af afgørende betydning for de veteraner, der har været udsendt før august 1996.
Begge aktstykker bruger nemlig datoen for indførelsen, som skæringspunkt for hvornår en soldat har ret til de ydelser som aktstykkerne indbefatter. Disse omhandler hhv. en livslang pensionsydelse for soldater såret i tjeneste, og en kulancegodtgørelse for svie og smerte.

I artiklen ’Det værste er at blive stemplet som andenrangsveteran’ møder vi Steen Albion som var udsendt til Kuwait og Irak lige efter Golfkrigen. Han blev senere diagnosticeret med PTSD, men grundet skæringspunktet for aktstykkerne skal han kigge langt efter en godtgørelse - han var nemlig udsendt 6 år før den blev indført, og har derfor ikke ret til kompensationen. Udover Steen Albion, estimeres det at omkring 200 veteraner er ramt af 1996-kriteriet, og derfor ikke kan få den nødvendige godtgørelse.

Begrundelsen for skæringspunktet ser ud til at være økonomisk, men kan skæringspunktet overhovedet forsvares ud fra andre relevante parametre? En rapport fra februar 2017 indikerer, at forekomsten af PTSD hos veteraner ikke er faldet med tiden - den er derimod steget.
Videnscenterets samarbejdspartner og tidligere ansatte, cand. psych. Karen-Inge Karstoft, er ansat som forsker hos Veterancentret, og har bl.a. været med til at følge hold 7 som var udsendt til Afghanistan fra februar til august 2009.

I en rapport fra februar 2017 har Veterancentret undersøgt forekomsten af symptomer på PTSD og depression blandt denne gruppe af veteraner, 6 ½ år efter deres hjemkomst fra Afghanistan. Undersøgelsen viste at 13,7 procent oplevede svære symptomer på PTSD og 14 procent oplevede moderate eller svære depressionssymptomer. Siden gruppen blev undersøgt 2 ½ år efter deres hjemkomst er der altså sket en signifikant stigning på hhv. 4,1 og 5 procentpoint.

Med afsæt i ovenstående kan man undre sig over hvorfor de to aktstykker ikke indbefatter samtlige veteraner i Danmark, uanset udsendelsestidspunkt - for tiden læger tydeligvis ikke alle sår. 

 

 

Redaktionen afsluttet: 25.08.2017