Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ud af Voldens Skygge

Mødrehjælpens projekt 'Ud af Voldens Skygge' hjælper kvinder og børn, der har levet med fysisk og/ eller psykisk vold i familien. Videnscenter for Psykotraumatologi har evalueret projektet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer at 10-50 % af alle kvinder har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb af deres partner på et tidspunkt i deres liv.

Der er mange negative konsekvenser forbundet med at være eller at have været i et voldeligt parforhold, bl.a. er forekomsten af mentale helbredsproblemer som posttraumatisk stress syndrom (PTSD), depression, angst, selvmordsforsøg og misbrug højere end hos kvinder der ikke har været udsat for vold i parforholdet.  Også følelser som skyld, frygt, vrede og selvbebrejdelse er hyppigt forekommende hos voldsramte kvinder.

Mødrehjælpens projekt ’Ud af Voldens Skygge’ er et rådgivnings- og behandlingsprogram, med formålet at hjælpe kvinder og børn, der har oplevet vold i familien, fysisk som psykisk. Læs mere.

I Danmark rapporterede ca. 28.000 danske kvinder i 2010, at de havde været udsat for vold af deres nuværende eller tidligere partner og det vurderes, at næsten 1 barn i hver skoleklasse i Danmark hvert år er vidne til vold i familien eller selv bliver slået .

Undersøgelser viser, at et højt tal (70-80 %) af de mænd som slår, også selv er blevet slået som børn. Jo tidligere børnene får hjælp, des større er chancen dog for, at de ikke arver den voldelige adfærd. Mødrehjælpen startede projekt ’Ud af Voldens Skygge’ med henblik på at styrke indsatsen og forbedre ambulante behandlingstilbud til de voldsramte kvinder, som ikke benytter krisecentrene.

Videnscenter for psykotraumatologi har evalueret projekt ’Ud af Voldens Skygge’ og udarbejdet en rapport, hvor effekten af Mødrehjælpens rådgivning og behandlingsindsats vurderes. Læs hele rapporten her. 

Redaktionen afsluttet: 15.06.2012