Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Traumer hos børn undervurderes

Det kan have afgørende konsekvenser, når børns følelser og ord ikke tages alvorligt.

Når børn ikke tages alvorligt
Manglende eller forkert håndtering af sager om seksuelle krænkelser børn imellem, har katastrofale følger for den krænkede. Den 25. juni bragte Politiken historien om en dreng på fem år, der er blevet krænket af en 12-årig i skolen. I den konkrete sag blev overgrebene fejet hen som drengestreger, og forældrene til drengen oplevede endda, at både kommune og skoleleder betvivlede, at overgrebene havde fundet sted. Til sidst valgte drengens forældre at flytte ham til en anden skole.

Dobbelt straf til den krænkede
I Børn Vilkår betegner man skoleskiftet som en dobbelt straf, idet de krænkede børn vil konkludere, at det er dem, som har gjort noget forkert. Ydermere risikerer man, at det krænkede barn mister tiltroen til de voksne og vil tie, hvis det kommer ud for noget ubehageligt en anden gang.

Det er vigtigt at indberetninger om den slags sager bliver taget alvorligt, både af skolelærer, skoleledere og kommuner, og at alle parter har den fornødne faglige viden, til at tackle seksuelle overgreb. Som formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte udtaler, er der jo ikke nogen forældre der bare finder på de slags.

Heldigvis er der tale om ganske få seksuelle overgreb, børn imellem, men håndteringen af sagerne kan minde om det forløb ofre for mobning ofte må gå igennem: tvivl fra de voksne, en følelse af selv at være ude om det, og manglende håndtering af det egentlige problem.

Relateret forskning
Under publikationer kan du finde undersøgelser der omhandler ’børn og unge’ og ’seksuelle overgreb’. Læs eksempelvis den nyudgivne rapport ’Seksuel vold blandt unge: En systematisk tilgang til primær forebyggelse’. Tidligere i år afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi en international konsensuskonference omhandle identificering af traumer hos spædbørn, vi vil snarest udgive en rapport på området. Ved henvendelse til VfP kan der desuden rekvireres DVD-materiale fra konsensuskonferencen.
 

Kilde: Politikken 25.06.12

Redaktionen afsluttet: 30.08.2012