Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Tolkelov strider mod lægeløftet

Ikke-dansk talende skal selv betale for tolkebistand hos lægen – det er i direkte modstrid med lægeløftet, mener Morten Sodemann, som er professor og overlæge på Indvandrermedicinsk klinik på OUH.

Morten Sodemann startede debatten i går ved at skrive et læserbrev i Information, hvor han anklager politikerne for at bagatellisere de helbredsmæssige konsekvenser af loven. Loven tvinger læger og sygeplejersker til at handle ulovligt og uprofessionelt. Den tvinger dem til at indgå etiske kompromisser og til at yde en behandling af lavere kvalitet i kraft af den manglende information og kommunikation.

Loven kræver at man efter syv år i Danmark selv skal betale for tolkebistand hos lægen. Ifølge Bertel Haarder bør man efter syv år i Danmark have lært at tale dansk og hvis ikke, så bliver man stemplet som doven. Men i kraft af sit arbejde på Indvandrermedicinsk klinik har Morten Sodemann mødt op til 450 patienter med hver deres unikke livshistorie og forklaring på, hvorfor de ikke kan overskue andet end deres eget sprog og helbred. Og der er ikke nogen, som har forsøgt at undersøge, hvorfor denne gruppe ikke får lært dansk. Det gør Indvandrermedicinsk klinik nu noget ved med henblik på at styrke integrationen.

Videnscenter for Psykotraumatologi er nære samarbejdspartnere med Indvandrermedicinsk klinik og VfP har også selv behandlet emnet i to artikler: Stress and coping in traumatised interpreters: a pilot study of refugee interpreters working for a humanitarian organiation og Tolkning i terapi: Problemer og kvalifikationskrav.

Redaktionen afsluttet: 17.03.2011