Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Overblik over Tøndersagen

Torsdag d. 17. november blev første afsnit af "Pigen fra Tønder" vist. Serien viser et seksuelt misbrug helt indefra. Her er det muligt at få et overblik over Tøndersagen og læse om nogle af konsekvenserne ved et seksuelt misbrug.

I den seneste tid har seksuelt misbrug være et meget omtalt emne i medierne. Indslag omkring pigen fra Tønder-sagen, Zandra, der er stået frem i på TV2, det ’mørke’ net, hvor pædofile kan kommunikere og Brønderslev-sagens retssag er bare nogle eksempler.

Videnscenter for Psykotraumatologi har lavet en lille oversigt over Tønder-sagen.

”Pigen fra Tønder” blev første gang vist torsdag d. 17. november på TV2. Dette var første gang, at Zandra Berthelsen stod frem og fortalte om, hvordan hun blev misbrugt igennem næsten 10 år. Overgrebene startede, da Zandra Berthelsen kun var 2 år gammel og inkluderede vold, trusler og seksuelle overgreb fra hendes far og fremmede mænd, mens hendes mor var vidende om, hvad der skete. Zandras far satte bl.a. annoncer i forskellige aviser, og han fik sin datter til at skrive, at de var gift, og at hun var 18 år – på det tidspunkt var hun 10 år. Formålet med annoncerne var at finde andre seksuelle partnere. Faren modtog også i flere omgange penge, øl, pizza o. lign. for, at personer kunne misbruge Zandra Berthelsen.

TV2 har lavet en tidslinje over sagen, som ses her:

 

 2005

 

4. august

Anonymt tip bringer politiet på sporet af sagen.

Politiet i Sønderborg modtager et anonymt tip om, at der foregår misbrug af en lille pige i landsbyen Solderup, og politiet indleder en undersøgelse.

24. august

Tøndersagen afsløres.

Om aftenen omringer politiet huset i Tønder. Forældrene anholdes, og pigerne tvangsfjernes og kommer i familiepleje.

Zandra flytter på opholdssted med sin søster

Zandra og hendes søster bor på et socialpædagogisk opholdssted i Haderslev Kommune.
Personalet skriver i papirerne, at pigerne er glade, og at de får stort udbytte af den terapeutiske behandling, men sandheden er, at Zandra er meget utilfreds og utryg med stedet, som efterfølgende får kritik i medierne og sættes under skærpet tilsyn.
11 gange bliver Zandra videoafhørt af politiet, og det giver hende flashbacks, hvor hun genoplever det seksuelle misbrug. Zandra viser herefter tegn på selvskadende adfærd.

 2006

 

Moren dømmes.

11. december 2006 får moren en tidsubestemt behandlingsdom på et psykiatrisk hospital, da hun blandt andet lider af skizofreni.

2007

 

Sidste dom falder i Tøndersagen.

Faren idømmes den 20. februar 2007 10 års fængsel for fuldbyrdet samleje og anden kønslig omgang med Zandra Berthelsen og anden kønslig omgang med hendes lillesøster.
14 mænd bliver dømt til fængsel mellem et og tre år. En enkelt får seks år. Flere af de dømte er udlændinge, og flere af dem udvises som en del af deres dom.

 2008

 

Zandra flytter som 14-årig ind hos en plejefamilie, hvor hun bliver i fire år. Hun beskriver perioden som de bedste år i hendes liv, fordi hun for første gang oplever omsorg og tryghed.

 2009

 

Zandra begynder at udvise selvskadende adfærd.

Som 15-årig beskrives Zandra som velbegavet, tænksom og en fagligt dygtig pige.
Hun er sårbar og begynder at udvise selvskadende adfærd, depression, angst og ensomhed i forhold til andre unge.

 2010

 

Zandra er inde i en positiv udvikling, hvor angstanfald og selvskade næsten ikke ses mere. Hun begynder i gymnasiet.

 2012

 

Som 18-årig forlader Zandra plejefamilien, dropper ud af 2.g og flytter til en lejlighed i en anden by. Langt fra Tønder.

 2013

 

Zandra får stadig større psykiske problemer. Hun skærer i sig selv, lider af angst, depression og flashbacks fra barndommen, og derfor flytter hun ind på et opholdssted.
Her forsøger Zandra flere gange at begå selvmord, og hun bliver flere gange indlagt på psykiatrisk hospital.
Zandra vurderes at lide af kraftig PTSD på grund af traumer i barndommen.

 2014

 

Zandra bor i perioder hjemme i sin egen lejlighed og bliver overvåget døgnet rundt.
Efter et selvmordsforsøg bliver hun indlagt i seks måneder på psykiatrisk hospital.
Herefter begynder Zandra på HF og gennemfører første år af uddannelsen.

 2015

 

Zandra er plaget af angst, selvmordsforsøg og flash back-anfald.
Hun bor nu alene, men får massiv støtte fra kommunen med flere kontaktpersoner, der i perioder holder opsyn med hende døgnet rundt.
Zandra udvikler et stofmisbrug og tager flere gange en overdosis piller.

November

Zandra indlægges med svære psykoser på en lukket afdeling på et psykiatrisk hospital.

2016

 

Zandra får diagnosen skizofreni, og efter fire måneders medicinsk behandling på det psykiatriske hospital bliver hun udskrevet og flytter til et midlertidigt opholdssted for psykisk sårbare.

August

Zandra begynder på andet år på HF

November

Zandra vil klare sig selv

Zandra bryder kontakten til det psykiatriske system og flytter hjem til sin etværelseslejlighed.

Zandra Berthelsen har både udviklet skizofreni, PTSD, angst og et stofmisbrug efter, at hun er blevet seksuelt misbrugt. Det ses ofte, at ofre for et seksuelt misbrug udvikler dette. Sidsel Karsberg fra Videnscenter for Psykotraumatologi har en lavet en undersøgelse af 484 mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Undersøgelsen viste bl.a. følgende:

  • 76% led af angst
  • 37% led af depression
  • 21% led af PTSD
  • 4% havde udviklet et stofmisbrug under undersøgelsen

Ligeledes viser rapporten at i 30,9% af tilfældene var det faderen, der havde begået overgrebet, og at 32,7% var blevet udsat for af et ikke-familiemedlem.

Seksuelle misbrug har mange vidtrækkende konsekvenser for ofrene. Der er ikke udviklet nogen standardiserede behandlingsprocedure til ofre med senfølger efter seksuelle misbrug. I Danmark anvender Centrene for Seksuelt Misbrugs Behandlingssektion en personlighedsorienteret tilgang baseret på Theodore Millons arbejde med terapiplanlægning (Karsberg, 2016).

Kilder:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-11-16-overblik-forstaa-toendersagen-der-skabte-gru-over-hele-landet

Karsberg, S. (2016). Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen.


Redaktionen afsluttet: 24.11.2016