Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Dansk "Thomas-test" til screening for traumer ved børn nu valideret

Det har gennem tiden været vanskeligt at finde et egnet og valideret redskab til at vurdere traumatisering hos børn. "Thomas-testen", der er et tegneseriebaseret screeningsredskab er netop blevet valideret. Det vurderes, at testen i fremtiden både praktisk og fagligt set kan få en stor betydning for psykologer, der arbejder med krisehjælp til børn og unge.

Thomas-testen” er et tegneseriebaseret redskab til at vurdere børns krisereaktioner. Denne danske version af testen er udviklet af Videnscenter for Psykotraumatologi på baggrund af den amerikanske ”Darryl” udgave.

Thomas-testen” er konstrueret, så den måler de tre hovedsymptomer ved posttraumatisk stress syndrom (PTSD): undgåelse af traumet, genoplevelse af traumet og vedvarende øget stress (arousal). Den kan anvendes på børn helt ned til 6 år grundet det lette sprog og den visuelle udformning. Testen er let anvendeligt og kan bruges til en bred målgruppe, da der er lavet flere forskellige udgaver svarende til forskellige traumetyper som f.eks. vold i hjemmet, krig, incest.

'Thomas-testen'

Da Videnscenteret udviklede den danske udgave var det i forbindelse fyrværkerikatastrofen i Seest, hvor vi fik lavet nye tegninger f.eks. brændende huse og fyrværkeri, der eksplodere. Her oplevede forskerne, at testen blev taget godt imod af børnene og at børnene i testsituationen af sig selv begyndte at fortælle om deres oplevelser. Egmontfonden bevilligede efterfølgende penge til, at Videnscenteret kunne lave en omfattende afprøvning og standardisering af ”Thomas-testen” i dansk sammenhæng. Arbejdet med dette er færdigt og den videnskabelige artiklen omkring testens validitet og reliabilitet er netop udkommet i International Journal of Methods in Psychiatric Research.

I undersøgelsen har Sille Schandorph Løkkegaard, Sidsel Karsberg og Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi samt Stine Rønholt, der er privatpraktiserende psykolog, udredt for udsættelse for potentielt traumatiserende begivenheder, PTSD symptomer og diagnostisk status. Dette har de ved 65 danske børn mellem 7 og 17 år, der alle kom fra krisecentre og fra skoler for børn med emotionelle og adfærdsmæssige problemer. Disse undersøgelse peger på, at ”Thomas-testen” er et effektivt redskab til at screene børn med risiko for en PTSD-diagnose. Forskerne har fundet, at testen har sammenlignelige psykometriske egenskaber, som den danske version af den standardiserede test Clinician Asministered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA). Derudover påpeges det i studiet, at ”Thomas-testen” udreder for PTSD-symptomer på en udviklingsmæssig passende måde. Yderligere var den nem at administrere og den var nemmere for børnene at deltage i end de traditionelle målinger for PTSD.

Du kan finde den videnskabelige artikel omkring validering af testen her eller ved at skrive til os på denne mail.

Yderligere kan du læse mere om”Thomas-testen” og om traumatiserede børn og unge og deres krisereaktioner på vores temaside her samt finde oversigten over vores videnskabelige artikler omkring traumatiserede børn og unge her.

Er du interesseret i at bruge ”Thomas-testen” i det arbejde med kriseramte børn, er du velkommen til at kontakte os på denne mail.

 

Redaktionen afsluttet: 26.07.2016