Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Psykosociale interventioner

Evidensbaserede interventioner skal forhindre, at katastrofeofre udvikler PTSD. The European Network for Traumatic Stress har udviklet disse og sørger nu for at de er tilgængelige i hele Europa.

Mellem maj 2007 og maj 2009 finansierede EU projektet TENTS (The European Network for Traumatic Stress) og etablerede et netværk af eksperter med fokus på behandling af PTSD hos ofre, som har været udsat for en katastrofe. Projektet har undersøgt hvilke interventioner, der er mest effektive i kølvandet på en katastrofe, og om disse er tilgængelige i hele Europa. TENTS har udviklet en evidensbaseret omsorgsmodel, som er blevet formidlet via brochurer, guidelines og e-lærings materiale.

Du finder materialet på dansk her (brochure, retningslinjer og interventioner, pdf.) For mere information gå da til den officielle hjemmeside her.

The European Network for Traumatic Stress har lanceret et nyt projekt, som hedder Training & Practice. Det skal udvikle og udvide netværket og forbinde det med andre europæiske initiativer inden for feltet psykosocial omsorg efter et traume. Training & Practice har til formål at implementere evidensbaserede interventioner for at forhindre udviklingen af PTSD hos ofre, som har overlevet en katastrofe. Samtidig skal interventioner være med til at fremme en tidligere bedring.
Redaktionen afsluttet: 21.06.2011