Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Synlighedsdagen

Temadage for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

For at udbrede viden om senfølger af seksuelle overgreb, afholder Landsforeningen Spor i samarbjede med en række behandlingscentre og organisationer hvert år Synlighedsdage, hvor der sættes fokus på voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Talerstolen er overladt både til voksne, der selv har problematikken inde på livet og fortæller ud fra egne erfaringer, og til eksperter der videregiver deres viden.

De psykiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb er individuelle. Generelt er det, at senfølger af seksuelle overgreb viser sig i mange sammenhænge og kan have stor betydning for det liv, der leves efterfølgende. Undersøgelser foretaget på Videnscenter for Psykotraumatologi peger på, at forekomsten af PTSD er markant øget hertil kommer problematikker inden for angst, depression, m.m. Udover senfølger har vi vurderet den behandling, der i dag tilbydes på landtes frivillige centre, og i øjeblikket evaluerer vi de nye regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM Øst, CSM Syd og CSM MidtNord), læs mere her.  

Synlighedsdagene er gratis at deltage i og afholdes i København, Århus, Aalborg, Aabenraa og Kolding, se dage og tema nedenfor

Kolding, torsdag den 11. september 2014 kl. 17 – 21.30. Der opføres et multimedieshow efterfulgt af en personlig beretning og debat.
Aabenraa, onsdag den 17. september 2014 kl. 15 – 18. Tema: Mestringsstrategier og senfølger.
Aarhus, fredag den 19. september 2014 kl. 10 – 15. Tema: Sex og seksualitet efter seksuelle overgreb.
København, lørdag 20. september 2014 kl. 10 – 16.30. Tema: Med smerten som drivkraft.
Aalborg, lørdag den 27. september 2014 kl. 10 – 16. Tema: Kroppen husker.

Find yderligere information på http://synlighedsdagen.dk/

Læs videnscenter for psykotraumatologis nyeste rapport om behandling af senfølger her.

Redaktionen afsluttet: 12.09.2014