Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Svær realisering af lov mod stalking

Den nye lov der skulle skærpe staffen for stalking er svær at realisere i virkeligheden. Hver 10. dansker oplever stalking og det har nogle klare konsekvenser psykisk.

Ifølge Justitsministerets undersøgelse fra 2013 har hver 10. voksne dansker oplevet at blive stalket, hvor de enten er blevet forfulgt og/eller har modtaget truede mails og opkald fra personen. Undersøgelsen viste også at kun hver 5. anmeldte det politiet. Men de anmeldelser der så kommer til politiet er svære at gøre noget ved, da politiet ofte har svært ved at få fat i stalkeren, så de kan forkynde tilholdet. Lovgivningen fra 2012 om en skærpet straf for stalking, ser derfor ud til at være svær at gennemfører i virkeligheden.

Stalking rammer den udsatte både økonomisk, socialt og psykisk. Videnscenteret har lavet en undersøgelse af mødre, der er udsat for stalking af deres børns far og denne her netop fokus på de psykologiske konsekvenser for både moren og barnet. Ud fra den står det klar, at de stalkingramte kvinder har brug for hjælp.

Du kan finde en sammenfatning af undersøgelsens resultater i rapporten ”Med barnet som gidsel – Stalking af mødre” her

Find den originale artikel om loven mod stalking her.

Redaktionen afsluttet: 29.06.2015