Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Stort fokus på veteraner i medierne - læs et oprids her.

Veteraner med psykiske vanskeligheder har gennem de sidste uger fået stort mediefokus. Dette i forhold til både kritik af rekrutteringsproceduren, løftebrud omkring veterankoordinatorer samt omkring de tre veteraner, der har begået selvmord hen over sommeren. Her har vi forsøgt at lave et oprids af de veteran-relaterede nyheder. Derudover kan du læse omkring vores nuværende forskning på området samt omkring ny forskning på vej.

I de forgangne uger har det været en del aktivitet i forhold til at sætte fokus på veteraner og deres forhold efter de er hjemvendte. Her kommer et lille oprids af forskellige artikler, der har sat fokus på f.eks. løftebrud omkring veterankoordinatorer i kommunerne, kritik af den nuværende rekrutteringsproces, de 3 veteraner der har begået selvmord hen over sommeren og veteraner i fleksjob i Odense.

--- 

D. 21. august udgav Politiken en artikel omhandlende venstrepolitiker, Søren Gade, der har brudt sit valgløfte til veteranerne i forbindelse med lovningen på veterankoordinator i hver kommune under valgkampen. Søren Gade er af mange soldater ellers blevet set som en tillidsmand for dem i Folketinget, men nu føler de sig svigtet.

Yderligere skrev Politiken d. 22. august om en kritik af rekrutteringsprocessen af soldater til missioner fra psykolog Niels Skall, der også er konsulent ved Forsvarets Rekruttering. Denne kritik kommer efter tre krigsveteraner på fire måneder har begået selvmord efter at være hjemvendt fra fra missioner i henholdsvis Irak og Afghanistan. Nuværende rekrutteringsprocedure består af et spørgeskema og en telefonsamtale med en psykolog og det er ikke fagligt i orden udtaler Niels Skall. Psykolog fra Forsvarets Rekruttering, Svend Erik Olsen, mener dog ikke, at det er afgørende om samtalen foregår over telefon eller ej og siger, at metoden nu er deres bedste bud.

Niels Skall kritiserer desuden også rekrutteringsproceduren i en anden artiklen fra Politiken samme dag, hvor han påpeger, at konsekvensen af proceduren er unge menneskers liv. Han mener, at det handler om økonomi, når man i dag bruger det, som han kalder ”en discountudgave” af en screening inden udsendelse på missioner.

I en anden artiklen fra Politiken samme dag kan man læse om de tre veteraner, der henover sommeren tog deres eget liv. F.eks. omtales Signe Aaen Madsen, der d. 10. august tog sit eget liv. Hun havde i foråret forinden sit selvmord været med i en portrætudsendelse kaldet ”Krigen i kroppen” på TV2 Syd (udsendelsen kan findes på nettet her). Her forsøgte hun at give et indblik i en ung kvindelig soldats turbulente oplevelser med Forsvaret, krigen og livet. Talsmand for Veteranalliancen, Claus Stenberg, udtaler i forbindelse med selvmordene, at det for nogle soldater kan have været ekstra belastende at der blev sat spørgsmålstegn ved missionerne, som de var på. Oberst Jette Albinus mener, at det er svært at sige, om vi har ramt toppen af bølgen for antal hjemvendte soldater med psykiske problemer eller om bølge først lige er startet.

Dagen efter, den 23. august, udkom en ny artikel i Politiken, hvor veteraner satte fokus på ønsket om hjælp ved efter soldaterne er hjemvendte fra krig. Her udtaler en række veteraner, at de glædeligt ville bytte deres medaljer med tilhørende fejring for en mere anstændig indsats og hjælp til andre veteraner som dem, hvis der i samfundet ellers ikke findes råd til det. De beklager, at situationen er som den er, men mener, at hjælpen og støtten til veteranerne skal være i første prioritet.

Yderligere trykte Lokalavisen i Odense d. 25. august en række artikler omkring veteraner i Odense. Blandt andet omkring omkring veteraner, der var kommet i fleksjob efter 20 år med PTSD-diagnose. I artiklen følger man Jan Wissendorff Pedersen, der har levet med posttraumatisk stress i 20 år, før han fik diagnosen PTSD og fik et fleksjob. Jobbet giver ham selvværd og et socialt fællesskab, der har været savnet. Selve jobafklaringsprocessen tager dog tid, siger Jens Christian Raakjær, der er veterankoordinator i Odense Kommune. At matche veteranen med det rigtige job kan være svært, da der er mange forskellige hensyn at tage: nogle kan have problemer med at arbejde steder med mange mennesker, mens nogle har problemer med offentlig transport. På nuværende tidspunkt er omkring 5 veteraner kommet i fleksjob. Man kan derudover læse i avisen, at der starter et nyt veteranhjem i Odense.

 ---

Videnscenter for Psykotraumatologi har forsket i veteraner med PTSD tidligere og har bl.a. publikationer omhandlende forudsigende faktorer for langvarig behandlingsresultater ved veteraner samt omkring hvilken rolle sociale ressourcer spiller ift. udviklingen af langvarig PTSD. I sidstnævnte fandt forskerne bag projektet, at selvom de fleste soldater kommer sig, vil en signifikant minoritet udvikle kronisk PTSD. Det påpeger derfor, at det er vigtigt at undersøge skadesniveauet under kamp samt sociale ressourcer efter hjemkomst, hvis man vil kunne forudsige risikoen for udviklingen af kronisk PTSD.

Yderligere fandt Karen-Inge Karstoft i sit ph.d. projekt under sin ansættelse i Videnscenteret, at antallet af veteraner med PTSD steg over en periode på 2,5 år efter deres hjemkomst. PTSD er altså ikke noget man nødvendigvis har fra den dag man kommer hjem fra krig, men derimod noget der også kan komme efter noget tid i hjemme. I forbindelse med dette påpegede hun, at det var væsentligt at satse på proaktive indsatser, hvis denne uheldige statistik skulle ændres.

Derudover er Beatriz Ponce de León fra Videnscenteret på nuværende tidspunkt i gang med forskning omkring psykologiske problemer hos behandlingssøgende veteraner. Der vil blive orienteret yderligere om dette projekt senere på hjemmesiden.

 

Du kan kontakte os, hvis du er interesseret i at få tilsendt omtalte artikler og rapporter.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2016