Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Stigning i anmeldelser af vold mod børn

De seneste par år er antallet af politianmeldelser omhandlende vold mod små børn steget markant.

En af forklaringerne lyder at hospitalerne er blevet mere opmærksomme på, at der kan være tale om mishandling fra forældrenes side når et barn ved lav bevidsthed bringes til skadestuen. Også på samfundsplan kan de mange grusomme sager om misrøgt af børn have ført til at både borgere og fagfolk reagerer hurtigere end tidligere ved mistanke om misrøgt.

På Videnscenter for Psykotraumatologi er vi blandt andet optaget af at validere og udvikle test til identificering af traumer hos småbørn. I 2012 afholdt vi international konference om småbørnstraumer, hvorefter en tværfaglig arbejdsgruppe blev etableret. Arbejdsgruppen har for nylig udgivet rapporten ’Hvordan vurderer vi småbørnstraumer?’; find den her.  

Kilde: Politiken.dk

Redaktionen afsluttet: 21.05.2013