Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Soldater med PTSD får flere fysiske mén

Amerikansk forskning viser, at hjemvendte soldater med posttraumatisk stress lettere får kropslige følgesygdomme. Forskningen viser samtidig, at tilstanden er mere udbredt hos kvindelige soldater end hos deres mandlige kollegaer.

Forskning fra Stanford University viser, at hjemvendte soldater med posttraumatisk stress (PTSD) har flere fysiske mén end soldater uden en psykisk sygdom. Og tilstanden er mere udbredt hos kvinder end hos mænd. Kvindelige soldater bliver altså hårdere ramt af krig end deres mandlige kollegaer viser amerikansk forskning.

Denne forskning kan overvejes i debatten om, hvilke tilbud man skal give de hjemvendte soldater. Undersøgelsen foreslår, at man kombinerer psykologisk behandling med fysiologisk behandling og dermed anerkender man, at soldater med PTSD har flere fysiske mén end soldater uden.  Leder for Center for Psykotraumatologi, Ask Elklit, er enig i undersøgelsens resultater. »Man kunne forestille sig, at rigtig god behandling af posttraumatisk stress ville give færre fysiske lidelser. Den psykologiske behandling ville kunne ændre hormonelle forhold, og det ville lukke op for spændinger og påvirke dem positivt. Det synes jeg, er det store perspektiv i det. Ingen har endnu bevist, at det er tilfældet, men jeg er overbevist om at der er en sammenhæng,« fortæller Ask Elklit.  

Forskerne er kommet frem til disse resultater ved at sammenligne antallet af lidelser hos hjemvendte soldater med og uden posttraumatisk stress. I undersøgelsen deltog 90.000 kvinder og mænd. Kvindelige soldater med PTSD havde i gennemsnit 7 fysiske lidelser mod 4,5 lidelser hos de kvindelige soldater uden PTSD. Hos de mandlige soldater var forskellen noget mindre – her havde mænd med PTSD i gennemsnit 5 fysiske lidelser til sammenligning med dem uden, som i gennemsnit havde 4 lidelser.

Undersøgelsen understreger dermed allerede kendt forskning, som viser at kvinder oftere end mænd får posttraumatisk stress. »Vi ved, at kvinder generelt dobbelt så ofte som mænd får posttraumatisk stress og angstsygdomme. For kvinder mellem 16-24 år er der faktisk en tredobbelt risiko,« fortæller Ask Elklit. Endvidere viser den amerikanske undersøgelse, at personer med PTSD får lettere fysiske følgesygdomme end personer som er mentalt raske.

Kilde: Videnskab.dk
Link til den amerikanske forskning.

Redaktionen afsluttet: 28.02.2011