Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Soldater med psykiske sår mangler stadig hjælp

I torsdags blev der for femte år flaget for de danske udsendte soldater i en ceremoni hvor soldaternes indsats blev hyldet.

Til trods for opbakning fra både pårørende, folkevalgte og kongehuset påpeger flere fagfolk, at ikke alle veteraner får den fornødne hjælp til at bearbejde deres psykiske traumer.

Hjemvendte soldater har krav på livslang psykologhjælp, men kun i det omfang, at det kan sandsynliggøres, at deres psykiske problemer skyldes udsendelsen. Nogle veteraner kæmper med at påvise, at deres psykiske lidelse er en direkte konsekvens af udsendelsen og flere sårede veteraner ender således med at falde uden for systemet, lyder det fra både Danmarks Internationale Veteranorganisation og fra Soldaterlegatet, en privat fond, der yder økonomisk støtte til tidligere udsendte og deres pårørende.

Forskning på området

Krigstraumer et af vores kerneforskningsområder på Videnscenter for Psykotraumatologi, hvortil lidelserne akut stressforstyrrelse, posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og kompleks PTSD, er særligt knyttet. 

Du kan finde en række af vores egne undersøgelser på områder her.

Læs også rapporten ”Efter Afghanistan”, som blev udgivet fra Veterancentret ved Forsvaret tidligere på året. Videnscenter for Psykotraumatologi har bistået med ekspertise og analyser i forbindelse med undersøgelsen, der kan findes på Veterancentrets hjemmeside.

  
Kilde Jyllandsposten 05.09.2013

Redaktionen afsluttet: 08.09.2013