Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Rapport af Mathias Lasgaard bag initiativ mod ensomhed udarbejdet af MaryFonden

Søndag d. 30. april 2017 bragte Politiken en helsidesartikel om MaryFonden, som har udviklet et socialt træningsprogram udbudt af Røde Kors i hele landet. 
Tilbuddet hedder ”Værket” og henvender sig til voksne i alderen 30-60 år som føler sig ensomme i hverdagen, og ønsker at få trænet deres sociale færdigheder. Man bliver fra starten af, inddelt i samtalegrupper bestående af 10-12 mennesker styret af en frivillig fra Røde Kors. I disse samtalegrupper fokuserer man på at få folk rustet, til at kunne møde fremmede mennesker i øjenhøjde, uden at blive handlingslammet. Dette sker bl.a. gennem små øvelser og samvær.

Udgangspunktet for ”Værket” var bl.a. en rapport udarbejdet af lektor Mathias Lasgaard, som er tilknyttet Videnscenteret, og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling under Region Midjylland og Syddansk Universitet. En evalueringsrapport viser, at 2/3 dele af dem som har deltaget i pilotforsøg i 2015 og 2016, føler sig bedre i stand til at håndtere deres ensomhed. Over halvdelen rapporterer ligeledes, at de føler sig mindre ensomme end før.

Du kan læse mere om "Værket" lige her.

Kilde ”Her jagter de opskriften på livsmod” bragt i Politiken d. 30/4 2017.

Redaktionen afsluttet: 11.05.2017