Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Skyderiet i Field's

Personer som har været udsat for en traumatisk hændelse, kan have brug for hjælp til at bearbejde deres oplevelse. Her er hvad du kan gøre, hvis du eller en pårørende er påvirket af skyderiet i Field’s.

07.07.2022

Når traumatiske hændelser pludseligt opstår, kan senfølgerne være omfattende, og påvirkede personer vil ofte opleve chok, frygt eller hjælpeløshed. Videnscenter for Psykotraumatologi har længe forsket i senfølgerne af katastrofer og ulykker, og professor i klinisk psykologi ved videnscenteret, Ask Elklit, har i forbindelse med skyderiet i Field’s udtalt sig om, hvordan påvirkede individer kan hjælpes.

1. Del din oplevelse
Hvis man har været øjenvidne til skyderiet eller på anden vis er påvirket af angrebet, er det vigtigt at tale om sin oplevelse med andre. At bære oplevelsen alene kan være ubehageligt, og at dele den med nogle, som man har tillid til, er det første skridt i en bearbejdning af hændelsen, som tager lang tid. Den traumatiserende hændelse kan i første omgang være gjort op af mange brudstykker og indtryk, men ved at skabe en sammenhængende historie kan disse med tiden blive erstattet af mening og forståelse for sin oplevelse.

På vores hjemmeside har vi en detaljeret samling af råd og vejledning til, hvad man selv kan gøre, hvis man er påvirket af en traumatisk hændelse, og kan læse mere her. Vi har ligeledes råd og vejledning til, hvordan man kan få professionel hjælp her.

2. Lyt til den påvirkedes oplevelse
Som pårørende eller bekendt til en person, der er påvirket af skyderiet, kan omsorg og aktiv lytning hjælpe dem til at bearbejde deres oplevelse. Ved at sørge for, at den påvirkede kan udfolde sig i sin fortælling om deres oplevelse til dig, kan de kropslige reaktioner som fylder få mulighed for at blive bearbejdet frem for undertrykt. Her er det vigtigt ikke at presse den påvirkede til at tale om hændelsen, men nærmere udvise tålmodighed for deres tilstand, og rummelighed for deres behov som kriseramte individer.

Her på vores hjemmeside kan du finde en detaljeret samling af forslag til, hvad man kan gøre som pårørende.

Hvis du ønsker at høre Ask Elklits fulde udtalelser om, hvad der kan gøres for at hjælpe påvirkede personer efter skyderiet, kan disse tilgås her, som er fra P1’s morgenprogram, og her, fra DR1’s morgennyheder.

Ved nærmere interesse for senfølgerne af katastrofer og ulykker, kan videnscenterets forskning inden for området findes her.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2022