Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Høj selvmordsrisiko blandt personer med psykiske lidelser

9 ud af 10 selvmord i Danmark skyldes en psykisk lidelse. Ekspert foreslår nye tiltag, hvis de mange selvmord skal forhindres.

Godt nok er antallet af selvmord i Danmark faldet drastisk siden 1980 – fra over 1600 selvmord om året til ca. 650 selvmord i 2004. Et tal som har været stabilt lige siden. Vi ved med sikkerhed, at halvdelen af selvmordene bliver begået af personer, som har været indlagt med en psykisk lidelse. Ifølge en ny videnskabelig artikel i Ugeskrift for Læger kan det dog være op mod 90 % af alle selvmord, der bliver begået af personer med en psykisk lidelse.

»Jeg tror, at det er rigtigt, at 90 procent har en psykisk lidelse. Den psykiatriske diagnose er ikke nødvendigvis den eneste problemstilling. Der kan være andre faktorer, der spiller ind, typisk særlige livsbegivenheder«, siger professor, psykiater og forfatter til artiklen Merete Nordentoft.

Denne konklusion er hun kommet frem til på baggrund af psykologiske autopsiundersøgelser, hvor man bruger flere kilder til at undersøge selvmorderens baggrund. Det kan fx være medicinske journaler, interview med pårørende og politirapporter ud fra hvilke, man stiller en psykiatrisk diagnose.

Antallet af selvmord er som sagt faldet drastisk, men hvis flere selvmord skal forhindres, kræver det en mere detaljeret viden end der findes i dag. Derfor foreslår Merete Nordentoft nye tiltag på området.

»Tænk hvis man havde et selvmordsforebyggende råd, en overordnet myndighed, der samlede dokumentation og evidens, så ville man tilsvarende kunne identificere bestemte risikogrupper eller tidspunkter, som er særligt farlige, og derved forhindre selvmord, « siger Merete Nordentoft. Hun sammenligner dette råd med Rådet for Sikker Trafik, som indsamler viden og dokumentation om trafikdræbte. Til sammenligning dør der årligt dobbelt så mange ved selvmord som i trafikken.

Kilde: Ugeskrift for Læger 

Af: Anne Bebe

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 26.09.2011