Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Seksuelle overgreb blandt jævnaldrene

Når teenagepiger er ofre for seksuelle overgreb, finder disse oftest sted fra venner eller jævnaldrene.

Kendt overgrebsperson
For over halvdelen af anmeldte voldtægter for aldersgruppen 15-18 år gælder det, at ofret kender overgrebspersonen fra sin vennekreds.

At overgrebspersonen er kendt i forvejen kan have stor betydning for de efterfølgende reaktioner og psykiske vanskeligheder hos ofret, fx bliver forholdet om skyld centralt og spørgsmål som ”var det mig selv, der lagde op til det?” kan opstå. Herudover er der en risiko for at den unge bliver ”dobbelt-offer”, fx oplever nogle udelukkelse fra vennegruppen og mobning efter en eventuel anmeldelse af voldtægten.

Forskning bekendt med fænomenet
De høje tal for voldtægt med kendt overgebsperson stammer fra årsrapporten fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, og fænomenet afspejles i øjeblikket også i forskning på området.

Seksuelle overgreb er et af Videnscenter for Psykotraumatologi’s kerneforskningsområder. Rikke Holm Bramsen har sammen med en tværfaglig arbejdsgruppe undersøgt forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Med ønsket om en tværfaglig og koordineret indsats og med inddragelse af udenlandske erfaringer har arbejdsgruppen i samarbejde med DKR udarbejdet rapporten ”Seksuel vold blandt unge – En systematisk tilgang til primær forebyggelse”. Find rapporten her.

 

Kilde: Politiken 6-1-13

Redaktionen afsluttet: 03.02.2013