Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Samtykkeloven er en gratis omgang, men behandlingsdelen er gået under radaren

Mange gode kræfter har fokuseret på den historisk nye lovændring, men hvem vil betale for at hjælpe de voldtægtsramte?

Med den historisk nye samtykkelov har der fra politisk side været et naturligt fokus på at præcisere, hvad der udgør en voldtægt, men samtidig har interessen for at hjælpe de voldtægtsramte været beskedent. Lovændringen er nemlig en gratis omgang, men behandlingsdelen er gået under radaren.

 

Sådan skriver Ask Elklit, professor for Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, i et indlæg i Jylllandsposten d. 21. september, hvor han på samme tid åbner op for en debat om, hvorvidt politikerne ligeledes er villige til at betale prisen for en effektiv behandling.

 

Der er nemlig ifølge Elklit behov for et 360 graders eftersyn af den behandling der tilbydes på de ni landsdækkende centre. For på trods af at disse centre indgår som en del af sygehusvæsenet, så er sikringen af kvaliteten og effekten af behandlingen ikke underlagt samme standard, som der ellers gør sig gældende for resten af sygehusvæsnet. Dette betyder at der faktisk ikke foreligger tilstrækkelig evidens for om behandlingen af voldtægtsofrene virker.

Ligeledes betyder begrænsninger på behandlingscentrene, at en mærkbar del af voldtægtsofrene ender i psykiatrien, i misbrugsbehandlingen eller andre steder, hvor behandlingsmuligheder sjældent baseres på traumeinformeret behandlingsindsatser.

 

Disse er blot enkelte eksempler på områder i behandlingen som, ifølge Elklit, burde indgå i et serviceeftersyn for at kvalitetssikre de behandlende tiltag.

 

Med andre ord er der altså et behov for en ligeså stor politisk interesse i at sikre kvalitetsbehandling af voldsofre, som der har været i at rammesætte vores forståelse af, hvad voldtægt er. For hvad nytter det at et voldtægtsoffer får medhold i retten, hvis de ikke efterfølgende kan få hjælp til at leve et værdigt liv?

 

Videnscenteret for Psykotraumatologi bidrager med omfattende forskning i at evaluere organiseringen, strukturen, praksissen og effekten af tilgængelige behandlingstilbud for traumatiserede –  det kan du læse mere om her.

Redaktionen afsluttet: 05.10.2020