Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Risikofyldt udvisning af mindreårige flygtninge

Mindreårige flygtninge som udvises risikerer alvorlige psykiske lidelser

Justitsministeriet samarbejder i øjeblikket med de afghanske myndigheder om at oprette et modtagecenter i Kabul til de afviste afghanske asylansøgere, der endnu ikke er fyldt 18 år.

Det sker mens en rapport fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNCHR) viser, at de udviste unge er i en højrisikogruppe for at udvikle alvorlige psykiske lidelser. Særligt er depression, angst og posttraumatisk stressforstyrrelse hyppige lidelser blandt de unge afghanere.

Allerede psykisk syge
Udover at de afviste unge risikerer at blive alvorligt psykisk belastede i forbindelse med en udvisning er mange af de afviste asylansøgere allerede psykisk syge. Videnscenter for Psykotraumatologi undersøgte i 2009 afviste asylansøgeres mentale tilstand i to danske asylcentre. Der blev her fundet alarmerende høje forekomster af netop angst, depression og posttraumatisk stresslidelse. Læs hele undersøgelsen her.

 

Kilde: Politiken 22.11.12

Redaktionen afsluttet: 27.11.2012