Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ph.D. Rikke Holm Bramsen deltog i Kvinderådets konference

Konferencen handlede om kønsbaseret vold og havde fokus på unge og forebyggelse.

Rikke Holm Bramsen holdt et oplæg om forebyggelsen af seksuelle overgreb. Konferencen blev afholdt den 7. og 9. marts i henholdsvis Roskilde og Århus.

Baggrunden for konferencen er det faktum, at mindst 70.000 kvinder mellem 16-64 år udsættes årligt for fysisk eller seksuel vold. Volden er kønsbaseret og er således et udtryk for at de ulige magtrelationer, der er mellem kvinder og mænd. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser endvidere at fænomenet desværre også er udbredt blandt unge.

Du kan se hele programmet for konferencen og alle oplægsholderne her.
Redaktionen afsluttet: 10.03.2011