Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Krigstraumer kan kobles til demens

Krigsveteraner med PTSD har omtrent dobbelt så høj risiko for at udvikle demens end krigsveteraner uden PTSD.

Konklusionen stammer fra en amerikansk undersøgelse med deltagelse af mere end 10.000 tidligere soldater fra krige i 1950’erne og 60’erne.  
Lidt mere end hver tredje ældre krigsveteran havde posttraumatisk stress disorder. Forekomsten af demens blandt veteraner med PTSD var 11,1 % sammenlignet med kun 4,5 % blandt veteraner uden PTSD. Forskellen i demensforekomst var signifikant også efter at man kontrollerede statistisk for en række risikofaktorer for demens i form af bl.a. diabetes, hypertension, hjertesygdom og apopleksi. Demensdiagnoserne stammede fra veteranernes ambulante besøg på lægeklinikker i the Veteran Affairs Healtcare Network i den sydlige og centrale del af USA i årene 1997-99. På undersøgelsestidspunktet var veteranerne i gennemsnit 73-74 år gamle. 

Årsagen til den forhøjede forekomst af demens blandt krigsveteraner kendes ikke, men nogle undersøgelser har fundet tegn på skrumpning (atrofi) af hjernevæv hos personer med PTSD. Det drejer sig bl.a. om atrofi af væv i frontal- og temporallappen, herunder atrofi af hippocampus, der har afgørende betydning for hukommelsen. Det er imidlertid ikke alle undersøgelser, der finder tegn på hjerneatrofi ved PTSD, og der er således ikke tale om nogen sikker sammenhæng. 

Den aktuelle undersøgelse beviser ikke, at PTSD kan være årsag til demens. En alternativ forklaring kunne være, at PTSD og demens har en fælles risikofaktor i form af begrænset kognitiv reservekapacitet. Der kunne også være en genetisk sammenhæng, idet gener, der øger risikoen for demens, samtidig kunne medføre øget sårbarhed overfor udvikling af PTSD.

Kilder

Qureshi, S. U., Kimbrell, T., Pyne, J. M., Magruder, K. M., Hudson, T. J., Petersen, N. J. et al. (2010). Greater prevalence and incidence of dementia in older veterans with posttraumatic stress disorder. J.Am.Geriatr.Soc., 58, 1627-1633  

Yaffe, K., Vittinghoff, E., Lindquist, K., Barnes, D., Covinsky, K. E., Neylan, T. et al. (2010). Posttraumatic stress disorder and risk of dementia among US veterans. Arch.Gen.Psychiatry, 67, 608-613  

PTSD and Dementia: More Study Needed to Determine Why Veterans With PTSD Are More at Risk Than Others. Science Daily, 31. august 2010

Af Kasper Jørgensen
Kilde: Videnscenter for Demens

Redaktionen afsluttet: 05.07.2011