Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

PTSD og hjertesygdom

Undersøgelse af over 8000 veteraner øger evidens for sammenhænge mellem PTSD og hjertesygdom.

Vedvarende stress og angst sætter sine spor. De seneste år er lidelsen posttraumatisk stressbelastning, som er karakteriseret ved omfattende og vedvarende stress og angst med baggrund i oplevelser af en eller flere voldsomme hændelser, blevet alment kendt, særligt i relation til soldater der har været udstationeret i krigsramte områder.

Den øgede interesse i traumers potentielle omkostninger for både den enkelte og for samfundet afspejles også i forskningen, som har været i vækst internationalt og nationalt de seneste årtier. Her på centret forsker vi bredt i forhold der kan forårsage PTSD; karakteristika og faktorer knyttet hertil; samt behandling.

PTSD kan i sig selv være meget invaliderende. Hertil kommer både mange og alsidige yderligere belastninger som er blevet associeret med lidelsen. En amerikansk undersøgelse der inkluderer over 8000 veteraner viser nu, at veteraner med en PTSD diagnose har 50 % øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Der er tidligere beskrevet sammenhænge mellem PTSD og hjertesygdom, men det er endnu ikke muligt at påvise et entydigt årsag-virknings forhold mellem de to.

Læs mere om  den amerikanske undersøgelse af PTSD og hjertesygdom her. 

Redaktionen afsluttet: 13.04.2015