Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

PTSD hos misrøgtede børn

Mandag aften satte Aftenshowet på DR1 fokus på det system der møder børn og unge, som har været udsat for misbrug i hjemmet.

Desværre oplever flere misrøgtede børn og unge mødet med det system der burde hjælpe dem som endnu et svigt. I Atenshowets indslag fortæller to unge mennesker, der begge lider af posttraumatisk stresslidelse (PTSD), om deres erfaringer i mødet med kommuner og læger, erfaringer som har fået dem til at danne foreningen ”PTSD i Danmark”. Begge fortæller, at de bliver mødt med høje krav på landets kommuner, krav om at de må tage sig sammen og få et job eller en uddannelse. Herudover oplever de stor uforståenhed over for diagnosen PTSD, hvor de bl.a. bliver mødt med kommentaren at de jo ikke har været i krig.

 
Forskning på området

Netop PTSD er et centralt forskningsområde på Videnscenter for Psykotraumatologi, og vi har foretaget undersøgelser af mange forskellige potentielt traumatiserende oplevelser. Vores forskning inkluderer bl.a. køn, traumetype og forekomsten af PTSD; PTSD hos partnere eller forældre til alvorligt syge; PTSD hos ofre for naturkatastrofer og PTSD hos ofre for seksuelt misbrug. Find undersøgelser her.

 
Behov for opmærksomhed på området
De unges oplevelser vidner om et behov for opmærksomhed på området. Professor Ask Elklit, som leder Videnscenter for Psykotraumatologi udtaler ”Det er godt at de PTSD ramte organiserer sig og gør opmærksom på at de langt fra altid kan få den behandling, de har brug for”.

 

Se indslaget her.

Redaktionen afsluttet: 07.11.2012