Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Psykologiske følger af bankrøveri

Nyudgivet rapport undersøger de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri.

I samarbejde med Finansrådet og de danske pengeinstitutter har Maj Hansen og Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet netop udgivet 'Et nationalt studie af bankrøveri  - de psykologiske følgevirkninger og prædiktorer for PTSD'.

Der er begrænset forskning på området og rapportens formål og praktiske sigte, at kortlægge prævalensen af både kortvarige og langvarige posttraumatiske symptomer samt prædiktorer for PTSD, er blevet modtaget positivt, bl.a. bragte TV 2 Nyhederne 19:00 d. 05. april 2012 et indslag om studiet.

Læs hele rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2012