Skip to main content

Den professionelle tvivl

Servicestyrelsen har udgivet en vejledning, som kan hjælpe med at se tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge.

Publikationen indgår i en serie af initiativer, der sætter fokus på forebyggelsen af seksuelle overgreb mod børn og unge. Du finder hele publikationen her.
Redaktionen afsluttet: 17.03.2011