Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Personlig dokumentar sætter fokus på omsorgssvigtede børn

Lisbeth Zornig Andersen fortalte torsdag aften om sit liv som omsorgssvigtet barn. I dokumentaren "Min barndom i helvede" fremstilles den barske virkelighed for børn der vokser op i familier med vold, misbrug og svigt.

Torsdag aften viste DR1 dokumentaren ”Min barndom i helvede”.  Formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, voksede op i en udsat familie, hvor svigt, overgreb og alkohol var del af hverdagen. I dokumentaren fortæller og viser Lisbeth Zornig offentligheden hvad et liv som det hun og andre børn, som f.eks. de fra Brønderslevsagen, indebærer. I dokumentaren får man indsigt i, hvordan udsatte børn og unges opvækst er præget af et ganske anderledes norm- og værdisæt, end det der gælder i almindelige familier, og hvordan dette følger de omsorgssvigtede børn hele livet, både følelsesmæssigt og i deres adfærd. Selvom skuffelsen og vreden er tydelig oplever man også, hvordan det at være barn i en familie med omsorgssvigt er præget af en tvetydighed, hvor de personer der svigtede allermest ikke nødvendigvi afvises i voksenlivet. Ligeledes oplever Zornig Andersen, hvor intimiderende og frygtbetonet det er at møde sin tidligere stedfar, der stod bag overgrebene, og planen om konfrontation mislykkedes.


Få går videre med mistanke om omsorgssvigt
For nylig viste Tryg Fonden at kun få voksne reagerer ved mistanke om omsorgssvigt. Socialminister Karen Hækkerup (S) er bekymret over tilbageholdenheden og vil initiere en oplysningskampagne, så ingen voksne er i tvivl om, til hvem og hvordan der rettes henvendelse ved mistanke om omsorgssvigt.


Nye metoder til opdagelse af svigt og misbrug
 
På videncentret arbejdes der i øjeblikket på udvikling af nye metoder til tidlig identifikation og indsats ved omsorgssvigt hos børn. Læs mere her.


Kilder:
Dokumentar "Min barndom i helvede" vist på Dr1 den 10.05.2012

          "Voksne tier om børns mistrivsel", Kristeligt Dagblad 24.04.2012

Af: Mia Raahauge Duhn

Redaktionen afsluttet: 13.05.2012