Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Parterapi for PTSD?

En mindre amerikansk forundersøgelse om, hvorvidt det kan svare sig at give parterapi til patienter, som lider af PTSD, har givet nogle bemærkelsesværdige resultater.

Du undrer dig måske over, at nogen kan få ideen om at tilbyde parterapi til en patient med PTSD, fordi denne lidelse normalt opfattes som et meget personligt anliggende, som sjældent beror på det aktuelle forhold til andre menneske – i modsætning til fx depression. Men de otte amerikanske forskere kunne alligevel se ideen i undersøgelsen, idet nye studier viser, at et menneske med PTSD ofte får ”ødelagt” sit parforhold. Formålet med at undersøge parterapi i forhold til PTSD-ramte angår derfor ikke så meget det at behandle årsagerne til PTSD-lidelsen, men at forhindre de negative eftervirkninger af PTSD i forhold til partneren. 

Undersøgelsens metode

Undersøgelsen omfattede blot seks par, hvor den ene i flere år havde lidt af svær PTSD, imens den anden partner skulle forsøge at hjælpe både den PTSD-ramte og deres fælles parforhold ved at deltage i parterapi. Parterapien strakte sig over femten ugentlige møder af 75 minutters varighed. Den psykologiske behandlingsmetode, som blev anvendt, var kognitiv adfærdsterapeutisk orienteret parterapi. Det vil sige en terapi, som både omfattede den sædvanlige kognitive adfærdsterapi for PTSD samt en parterapi, som især fokuserede på det indbyrdes forhold og samspil mellem de to partnere.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen viste en meget stor nedgang i styrken af PTSD-symptomer hos de seks patienter med PTSD. Forud for behandlingen havde de seks patienter i gennemsnit scoret 57,2 på en meget benyttet skala, som bruges af kliniske psykologer til at ”måle” styrken af PTSD-symptomer. Efter behandlingen havde de seks patienter i gennemsnit en score på 29,7. Et fald, som endda er lidt bedre end, hvad man typisk finder efter individuel PTSD-behandling i samme tidsrum. Derfor mener forskerne ikke, at der er grund til at tro, at parterapien har svækket effekten af den sædvanlige, kognitive adfærdsterapeutiske behandling af PTSD – snarere tværtimod. Om disse positive resultater kan genfindes i en større og mere systematisk undersøgelse må tiden vise, men foreløbig er der altså meget, der taler for parterapi til PTSD-patienter.

Macdonald, A. (2011) Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Pilot Results From a Community Sample. Journal of Traumatic Stress, 24(1), 97-101.  

Forskningsnyt fra Psykologi

 

Redaktionen afsluttet: 15.09.2011