Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Omtale i medierne om Videnscenter for Psykotraumatologis samarbejde med grønlandske psykologer

Ny hjælp på vej til traumatiserede børn i Grønland!

Hvordan kan vi finde frem til traumatiserede børn, der har brug for hjælp? Sille Schandorph Løkkegaard, psykolog og post.doc. på Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, har søgt at finde svarene herpå i sin ph.d-afhandling om udvikling og validering af danske redskaber til tidlig opsporing af børn med traumer. De nye metoder til udredning af traumer hos børn, der har været udsat for vold eller misbrug er nu blevet oversat og tilpasset grønlandsk sprog og kultur og er ved at blive implementeret i Grønland. De nye redskaber egner sig til førskolebørn og indskolingsbørn.

I sin ph.d.-afhandling har Sille Schandorph Løkkegaard vist, at der er stor risiko for at nogle børn kan udvikle PTSD, angst, depression og adfærdsforstyrrelse efter en traumatisk oplevelse. En hurtig og målrettet traumefokuseret indsats og hjælp kan reducere disse traumesymptomer. Ifølge Sille Schandorph Løkkegaard, er det ikke alle traumatiserede børn, der udvikler PTSD, derfor er det vigtigt at opspore de børn, der udvikler PTSD efter at have oplevet et traume og har brug for hjælp.

Videnscenter for Psykotraumatologi har i 2019 fået midler fra Ole Kirk’s Fond til implementering af testredskaber i hele Danmark. Socialstyrelsen i Grønland har bevilget penge til at få redskaberne oversat til grønlandsk som nu er på vej til at blive implementeret.

Du kan læse mere om Silles arbejde med redskaberne her.

Og du kan høre Silles udtalelse om arbejdet i Grønland i P1 Morgen fra i mandags her. Indslaget starter 47 minutter og 25 sekunder inde i programmet.

Eller læse om arbejdet i Grønland her. 

Redaktionen afsluttet: 27.11.2019